Xuño 2015

27Xuñ 2015

O Concello de Malpica reforza o servizo de salvamento nas praias con máis medios materiais e humanos

Voluntarios de Protección Civil colaborarán cos seis socorristas na vixilancia de Area Maior e Canido durante as fines de semana
540-f-foto

O Concello de Malpica reforza o servizo de salvamento nas praias de cara ao inicio dos meses vacacionais por excelencia. O alcalde, Eduardo Parga; o tenente de alcalde, Miguel Fernández, e o coordinador da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Iván Muiño, presentaron hoxe os medios materiais dos que disporán este verán os seis socorristas contratados polo Concello, que empezaron a traballar o día 20 e rematarán a primeiros de setembro.

 

O equipo inclúe unha embarcación, tubos de rescate, boias torpedo, un taboleiro espiñal para a inmobilización de posibles lesións medulares, un desfibrilador e un taboleiro de rescate innovador, xa que ao ser inchable é máis lixeiro e polas súas dimensións permite realizar vixilancias dinámicas pola praia.

 

Pero non só se incrementan os medios materiais, senón tamén os humanos. Así, os socorristas contarán co apoio de voluntarios de Protección Civil, que reforzarán o servizo as fines de semana. O servizo de salvamento estará operativo nas praias de Area Maior e Canido ata principios de setembro, en horario ininterrompido de 12 a 20. Nas praias do municipio que non dispoñen de socorristas xa están colocados os aros salvavidas e a sinalización correspondente para que os usuarios tamén poidan gozar delas.

 

27Xuñ 2015

Clausurados os cursos de manualidades para maiores e persoas con diversidade funcional impartidos en Malpica e Buño

Mañá remata tamén a temporada de baile social ata setembro
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños clausurou os obradoiros de manualidades que se impartiron dende principios de setembro no Centro Cívico de Malpica e na Casa do Oleiro de Buño, e nos que participaron máis de 50 persoas maiores e/ou con diversidade funcional. O alcalde, Eduardo Parga, entregou a cada participante, na súa maioría mulleres, os diplomas acreditativos da formación adquirida, aínda que a mellor forma de comprobar os resultados do traballo desenvolvido é visitar as exposicións que están abertas nos citados edificios municipais. No Centro Cívico a mostra pode visitarse a diario en horario de mañá e tarde, mentres que na Casa do Oleiro habilitouse un horario especial que abrangue dende onte ata o sábado da vindeira semana de catro a sete da tarde.

 

As exposicións inclúen todo tipo de obras, dende cadros elaborados coas técnicas artísticas máis variadas ata botellas decoradas, xoias, mantelerías, bolsos e carteiras, e obxectos decorativos de todo tipo, algúns deles elaborados con material de refugallo.

 

As 16 alumnas de Buño organizaron unha festa de clausura coa súa monitora, Chelo García, na que ademais de Eduardo Parga participou o tenente de alcalde, Miguel Fernández. Tamén houbo festa en Malpica para as 35 alumnas e alumnos (só dous homes que participaron no obradoiro) de Lucía Villanueva. Tanto nun caso coma noutro celebrouse unha merenda con todo tipo de doces, moitos deles elaborados polas propias participantes. A maior delas, por certo, ten 87 anos. Agora comezan as vacacións, pero en setembro volverán á carga.

 

Esta fin de semana non só rematan os obradoiros de manualidades, senón tamén o baile social que, ao igual ca os cursos, organizou a Concellería de Servizos Sociais. A sesión de baile deste domingo desenvolverase no horario habitual de 20 a 23 horas.

 

27Xuñ 2015

El Ayuntamiento de Malpica refuerza el servicio de salvamento en las playas con más medios materiales y humanos

Voluntarios de Protección Civil colaborarán con los seis socorristas en la vigilancia de Area Maior y Canido durante fallecerlas de semana

540-f-foto

El Ayuntamiento de Malpica refuerza el servicio de salvamento en las playas de cara al inicio de los meses vacacionales por excelencia. El alcalde, Eduardo Parga; el teniente de alcalde, Miguel Fernández, y el coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Iván Muiño, presentaron hoy los medios materiales de los que dispondrán este verano los seis socorristas contratados por el Ayuntamiento, que empezaron a trabajar el día 20 y terminarán a primeros de septiembre.

El equipo incluye una embarcación, tubos de rescate, boyas torpedo, un tablero espinal para la inmovilización de posibles lesiones medulares, un desfibrilador y un tablero de rescate innovador, ya que al ser hinchable es más ligero y por sus dimensiones permite realizar vigilancias dinámicas por la playa.

Pero no solo se incrementan los medios materiales, sino también los humanos. Así, los socorristas contarán con el apoyo de voluntarios de Protección Civil, que reforzarán el servicio los fines de semana. El servicio de salvamento estará operativo en las playas de Area Maior y Canido hasta principios de septiembre, en horario ininterrumpido de 12 a 20. En las playas del municipio que no disponen de socorristas ya están colocados los aros salvavidas y la señalización correspondiente para que los usuarios también puedan disfrutar de ellas.

27Xuñ 2015

Clausurados los cursos de manualidades para mayores y personas con diversidad funcional impartidos en Malpica y Buño

Mañana termina también la temporada de baile social hasta septiembre

540-f-foto

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños clausuró los talleres de manualidades que se impartieron desde principios de septiembre en el Centro Cívico de Malpica y en la Casa do Oleiro de Buño, y en los que participaron más de 50 personas mayores y/o con diversidad funcional. El alcalde, Eduardo Parga, entregó a cada participante, en su mayoría mujeres, los diplomas acreditativos de la formación adquirida, aunque la mejor forma de comprobar los resultados del trabajo desarrollado es visitar las exposiciones que están abiertas en los citados edificios municipales. En el Centro Cívico la muestra puede visitarse a diario en horario de mañana y tarde, mientras que en la Casa do Oleiro se habilitó un horario especial que abarca desde ayer hasta el sábado de la próxima semana de cuatro a siete de la tarde.

Las exposiciones incluyen todo tipo de obras, desde cuadros elaborados con las técnicas artísticas más variadas hasta botellas decoradas, joyas, mantelerías, bolsos y carteras, y objetos decorativos del todo tipo, algunos de ellos elaborados con material de desecho.

Las 16 alumnas de Buño organizaron una fiesta de clausura con su monitora, Chelo García, en la que además de Eduardo Parga participó el teniente de alcalde, Miguel Fernández. También hubo fiesta en Malpica para las 35 alumnas y alumnos (sólo dos hombres que participaron en el taller) de Lucía Villanueva. Tanto en un caso como en otro se celebró una merienda con todo tipo de dulces, muchos de ellos elaborados por las propias participantes. La mayor de ellas, por cierto, tiene 87 años. Ahora comienzan las vacaciones, pero en septiembre volverán a la carga.

Este fin de semana no sólo terminan los talleres de manualidades, sino también el baile social que, al igual que los cursos, organizó la Concejalía de Servicios Sociales. La sesión de baile de este domingo se desarrollará en el horario habitual de 20 a 23.

24Xuñ 2015

O fotoxornalista Felipe Carnotto retrata Nicaragua tras gañar o certame “Imaxes con Fondo”

O premio da segunda edición do concurso organizado polo Fondo Galego de Cooperación consistía nunha viaxe para elaborar unha mostra fotográfica
540-f-foto

O fotógrafo Felipe Carnotto áchase ata comezos de xullo en Nicaragua retratando a vida no país e os proxectos alí apoiados polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, do que forma parte o Concello de Malpica de Bergantiños, para preparar unha exposición que logo xirará por municipios de toda Galicia. A viaxe forma parte do premio da segunda edición de Imaxes con Fondo, certame que o fotoxornalista de orixe brasileira afincado en Vigo gañou o pasado ano.

 

Desde que a comezos de xuño iniciara o seu periplo, Felipe Carnotto está a visitar distintas iniciativas de loita contra a pobreza cofinanciadas desde o ano 2003 en materia de turismo sostible, autoconstrución de vivendas, formación agropecuaria, abastecemento de auga ou empoderamento das mulleres. Nos primeiros días, coincidiu en terreo coa técnica de proxectos do Fondo Galego, a tamén viguesa Andrea García Corzo, que durante dúas semanas supervisou os resultados das intervencións realizadas entre 2011 e 2015.

 

A asociación municipalista desenvolveu ata o momento un total de 17 proxectos co Instituto de Promoción Humana-Somoto como parceiro local, algúns deles con achegas extraordinarias de entidades socias coma o Concello de Vigo e mesmo da Consellería de Vivenda. No entanto, desde 1998 o Fondo Galego ten apoiado unha trintena de actuacións no país centroamericano que suman preto de un millón de euros de investimento, moitas delas en colaboración con ONGD galegas.

 

Na actualidade, estase a executar unha intervención con Amigos da Terra para facilitar o acceso á auga a 178 familias empobrecidas e outra con Taller de Solidaridad a prol do turismo rural comunitario. A andaina do fotoxornalista, que conta con distintos galardóns e ten publicado en xornais como Der Spiegel, Financial Times ou The Guardian, pode seguirse na bitácora www.felipecarnotto.com/blog.

 

24Xuñ 2015

El fotoperiodista Felipe Carnotto retrata Nicaragua tras ganar el certamen ?Imágenes con Fondo?

El premio de la segunda edición del concurso organizado por el Fondo Gallego de Cooperación consistía en un viaje para elaborar una muestra fotográfica

540-f-foto

El fotógrafo Felipe Carnotto se encuentra hasta comienzos de julio en Nicaragua retratando la vida en el país y los proyectos allí apoyados por el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, del que forma parte el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños, para preparar una exposición que luego girará por municipios de toda Galicia. El viaje forma parte del premio de la segunda edición de Imágenes con Fondo, certamen que el fotoperiodista de origen brasileño afincado en Vigo ganó el pasado año.

Desde que a comienzos de junio inició su periplo, Felipe Carnotto está visitando distintas iniciativas de lucha contra la pobreza cofinanciadas desde el año 2003 en materia de turismo sostenible, autoconstrucción de viviendas, formación agropecuaria, abastecimiento de agua o empoderamiento de las mujeres. En los primeros días coincidió sobre el terreno con la técnica de proyectos del Fondo Gallego, la también viguesa Andrea García Corzo, que durante dos semanas supervisó los resultados de las intervenciones realizadas entre 2011 y 2015.

La asociación municipalista desarrolló hasta el momento un total de 17 proyectos con el Instituto de Promoción Humana-Somoto como socio local, algunos de ellos con aportaciones extraordinarias de entidades socias como el Ayuntamiento de Vigo e incluso de la Consellería de Vivienda. No obstante, desde 1998 el Fondo Gallego ha apoyado una treintena de actuaciones en el país centroamericano que suman cerca de un millón de euros de inversión, muchas de ellas en colaboración con ONGD gallegas.

En la actualidad se está ejecutando una intervención con Amigos de la Tierra para facilitar el acceso al agua a 178 familias empobrecidas y otra con Taller de Solidaridad a favor del turismo rural comunitario. La andadura del fotoperiodista, que cuenta con distintos galardones y ha publicado en periódicos como Diere Spiegel, Financial Times o The Guardian, puede seguirse en la bitácora www.felipecarnotto.com/blog.

21Xuñ 2015

A organización da VI Travesía a Nado Sisargas-Malpica doa ao banco de alimentos 150 kg de comida, un por cada participante

A espectacular proba celebrarase o vindeiro 9 de agosto
540-f-foto

A Travesía a Nado Sisargas-Malpica, que chega este ano á súa sexta edición, non é só unha proba deportiva, senón tamén solidaria. Os organizadores doaron ao banco de alimentos do Concello de Malpica un total de 150 quilos de comida, un por cada participante. Daniel Gambón, en representación do Club Travesía Sisargas, fixo entrega ao alcalde de Malpica, Eduardo Parga, e á concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco Gorín, de champiñóns, chícharos, cenoria, albóndegas, fabada, lentellas, garavanzos, salsa de tomate, fariña, aceite, azucre, cacao en polvo, atún… todo ilo adquirido na cadea de supermercados Gadis, que colabora coa proba.

 

A Travesía a Nado Sisargas-Malpica celebrarase o vindeiro 9 de agosto. Os participantes terán que percorrer 4,2 km. en mar aberto, dende a Sisarga Grande, ata onde irán embarcados, pasando polo cabo de San Adrián e a Punta de Seaia ata chegar á praia de Malpica. Un dos aspectos máis importantes da proba é a seguridade. O dispositivo estará integrado por 10 postos de vixilancia por terra, boias de sinalización do percorrido, ambulancia, lanchas de apoio, barco escoba, lancha de coordinación e equipo médico, lancha de intervención e kayaks de apoio.

 

O interese que esperta a Travesía a Nado Sisargas-Malpica non deixa de aumentar dende a primeira edición. Este ano as 150 prazas dispoñibles completáronse xa nos primeiros días.

 

21Xuñ 2015

La organización de la VI Travesía a Nado Sisargas-Malpica dona al banco de alimentos 150 kg de comida, uno por participante

La espectacular prueba se celebrará el próximo 9 de agosto

540-f-foto

La Travesía a Nado Sisargas-Malpica, que llega este año a su sexta edición, no es solo una prueba deportiva, sino también solidaria. Los organizadores donaron al banco de alimentos del Ayuntamiento de Malpica un total de 150 kilos de comida, uno por cada participante. Daniel Gambón, en representación del Club Travesía Sisargas, hizo entrega al alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y a la concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco Gorín, de champiñones, guisantes, zanahoria, albóndigas, fabada, lentejas, garbanzos, salsa de tomate, harina, aceite, azúcar, cacao en polvo, atún … todo ello adquirido en la cadena de supermercados Gadis, que colabora con la prueba.

La Travesía a Nado Sisargas-Malpica se celebrará el próximo 9 de agosto. Los participantes tendrán que recorrer 4,2 km. en mar abierto, desde la Sisarga Grande, hasta donde irán embarcados, pasando por el cabo de San Adrián y la Punta de Seaia hasta llegar a la playa de Malpica. Uno de los aspectos más importantes de la prueba es la seguridad. El dispositivo estará integrado por 10 puestos de vigilancia por tierra, boyas de señalización del recorrido, ambulancia, lanchas de apoyo, barco escoba, lancha de coordinación y equipo médico, lancha de intervención y kayaks de apoyo.

El interés que despierta la Travesía a Nado Sisargas-Malpica no deja de aumentar desde la primera edición. Este año las 150 plazas disponibles se completaron ya en los primeros días.

20Xuñ 2015

Máis de 1.700 escolares da provincia visitaron este curso o Forno do Forte de Buño

O ecomuseo ampliará o seu horario durante o verán e estará aberto tamén os domingos pola mañá
540-f-foto

Cada curso pasan polo Forno do Forte centos de estudantes, e sobre todo nestes últimos días intensifícase o ritmo de visitas ata tal punto que o oleiro José Antonio Corral tivo que ser reforzado varios días. A artesá Marilá Gómez demostrou que tamén é unha excelente docente. O éxito do ecomuseo obedece en gran parte ao importante labor de difusión que se leva a cabo entre os centros de ensino, explica o seu xerente, Paco Doval. Como consecuencia, este curso pasaron polo museo de Buño un total de 1.758 nenas e nenos de 31 colexios e institutos e Arteixo, Camariñas, Fisterra, Malpica, A Laracha, Carnota, Portosín, Santiago, Betanzos, Cee, Ordes, Ames, Cambre, Oroso e A Coruña. Foi o segundo ano de máis afluencia.

 

O Forno do Forte convértese cada curso no destino de centos de escolares chegados dende todos os recunchos da provincia. O ecomuseo ofrécelles a posibilidade de mergullarse na historia da nosa olería e na forma de vida dos antigos artesáns a través dun percorrido que a nosa guía, Lola Martínez, sabe facer interesante para todas as idades. Pero os nenos e nenas, ademais, poden converterse por un día en artistas do barro. Para os máis pequenos, o oleiro José Antonio Corral organiza obradoiros que se desenvolven no cabanote, e que permite que moitas nenas e nenos teñan o seu primeiro contacto co barro, e cando os visitantes xa son alumn@s de instituto cédelles o seu posto no torno por uns minutos.

 

Pero aínda que o venres rematou o curso e os estudantes non regresarán ao Forno do Forte polo menos ata setembro, a actividade no museo non descende. De feito, coincidindo coa chegada do verán amplíase o horario de apertura para facilitar a veciños e veraneantes a visita ás instalacións. Deste xeito, o ecomuseo estará aberto de martes a sábado de 11 a 14 e de 16 a 18 horas, e os domingos de 10 a 14.

20Xuñ 2015

Más de 1.700 escolares de la provincia visitaron este curso el Forno do Forte de Buño

El ecomuseo ampliará su horario durante el verano y estará abierto también los domingos por la mañana

540-f-foto

Cada curso pasan por el Forno do Forte cientos de estudiantes, y sobre todo en estos últimos días se intensifica el ritmo de visitas hasta tal punto que el alfarero José Antonio Corral tuvo que ser reforzado varios días. La artesana Marilá Gómez demostró que también es una excelente docente. El éxito del ecomuseo obedece en gran parte al importante cometido de difusión que se lleva a cabo entre los centros de enseñanza, explica su gerente, Paco Doval. Como consecuencia, este curso pasaron por el museo de Buño un total de 1.758 niñas y niños de 31 colegios e institutos y Arteixo, Camariñas, Fisterra, Malpica, A Laracha, Carnota, Portosín, Santiago, Betanzos, Cee, Ordes, Ames, Cambre, Oroso y A Coruña. Fue el segundo año de más afluencia.

El Forno do Forte se convierte cada curso en el destino de cientos de escolares llegados desde todos los entresijos de la provincia. El ecomuseo les ofrece la posibilidad de zambullirse en la historia de nuestra olería y en la forma de vida de los antiguos artesanos a través de un recorrido que nuestra guía, Lola Martínez, sabe hacer interesante para todas las edades. Pero los niños y niñas, además, pueden convertirse por un día en artistas del barro. Para los más pequeños, el alfarero José Antonio Corral organiza talleres que se desarrollan en el cabanote, y que permiten que muchas niñas y niños tengan su primer contacto con el barro. Cuando los visitantes ya son alumn@s de instituto les cede su puesto en el torno por unos minutos.

Pero aunque el viernes terminó el curso y los estudiantes no regresarán al Forno do Forte al menos hasta septiembre, la actividad en el museo no desciende. De hecho, coincidiendo con la llegada del verano se amplía el horario de apertura para facilitar a vecinos y veraneantes la visita a las instalaciones. De esta manera, el ecomuseo estará abierto de martes a sábado de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, y los domingos de 10 a 14.

Página 1 de 3123