Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Venres 18°
16°
Sábado 20°
16°
Domingo 20°
16°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. Ofertas de Emprego

Ofertas de Emprego

1Xuñ 2020

Contratación laboral temporal a través do PEL da Deputación da Coruña de 10 peóns de medio ambiente, 1 peón albanel e 1 oficial 2ª albanel

Concello de Malpica de Bergantiños publica toda a información relativa aos diferentes procesos selectivos para a ocupación laboral temporal dos seguintes postos:

Esta contratación está financiada a cargo do Plan de Emprego Local PEL– da Deputación Provincial da Coruña.

19Abr 2017

Publicadas as bases para a contratación de 6 socorristas durante a temporada de verán

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) publica as bases para a contratación de 6 socorristas para traballar durante a temporada de verán na praia de Area Maior.

Os/as candidatos/as deben ter cumpridos os 18 anos, reunir todos os requisitos legais para desempeñar un posto público e estar inscritos/as no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia (sección espazos acuáticos naturais).

As bases completas poden consultarse aquí.

7Feb 2017

A Deputación da Coruña organiza cursos de socorrismo acuático dentro do Plan de Emprego Local

O Concello de Malpica dispón de cinco prazas, e a data límite de inscrición é o luns 13

No marco do Plan de Emprego Local, a Deputación da Coruña impartirá os certificados de profesionalidade en socorrismo en espazos acuáticos naturais e en instalacións acuáticas. A primeira acción formativa consta de 420 horas (340 teóricas e 80 prácticas), e a segunda será de 370 horas (290 teóricas e 80 prácticas).

O curso celebrarase no Centro de Formación de Cruz Vermella na Coruña e na Casa da Auga, e as prácticas profesionais non laborais desenvolveranse en praias de distintos concellos. O 6 de marzo comezará a preparación dos/as participantes no curso de socorrismo en espazos acuáticos naturais, mentres que o de instalacións acuáticas terá lugar despois da tempada de praias, probablemente en outubro.

O Concello de Malpica dispón de cinco prazas. As persoas interesadas poden inscribirse ata o luns 13, ás 14.00 horas, poñéndose en contacto co axente de Emprego e Desenvolvemento Local a través do número de teléfono 981 711303 ou do correo electrónico joseramon.andrade@malpicadebergantinos.es.

Nos documentos adxuntos figura toda a información relativa ao proceso de inscrición e á selección das persoas participantes, así coma o calendario previsto para as dúas accións formativas.

CALENDARIO PROBAS FÍSICAS

CRITERIOS SELECCION

DOCUMENTACIÓN

FORMULARIO INSCRICION

16Dec 2016

Proceso de selección de técnico/a de Turismo e creación de bolsa de emprego. Lista de admitidos e excluídos

O Concello de Malpica de Bergantiños fai pública a lista de admitidos e excluídos no proceso de selección dun/ha técnico/a de Turismo e creación de bolsa de emprego, convocado polo Concello de Malpica de Bergantiños.

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS EXCLUIDOS TÉCNICO TURISMO

Os/as aspirantes excluídos/as dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado dende o seguinte ao da publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

30Nov 2016

O Concello de Malpica inicia o proceso de contratación dun técnico/a de Turismo

O Concello de Malpica inicia o proceso para a contratación urxente dun/ha técnico/a de Turismo baixo a modalidade de contrato laboral temporal, así coma para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación de técnicos/as de Turismo.

O obxecto desta convocatoria é a contratación laboral temporal (4 meses), a tempo completo, baixo a modalidade de contrato temporal de 1 técnico/a turismo. As funcións e tarefas a desempeñar serán as de Información Turística nas instalacións do Centro Cívico de Malpica, co fin de dar a coñecer a oferta turística do Concello de Malpica de Bergantiños e o seu entorno, nos términos do Programa de subvencións dirixido a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar gasto de persoal das oficinas de turismo (BOP nº. 89 do 11 de maio de 2016), así como a Resolución pola que se aproba a concesión definitiva do programa anterior (DP0029), publicado no BOP nº 149, do 08.08.2016 e a Resolución de modificación das Bases específicas de ampliación de prazos publicado no BOP nº 222, do 23 de novembro de 2016.

A modalidade contractual será a dun contrato laboral temporal de duración determinada, por obra ou servizo determinado, e a súa duración será desde a súa sinatura ata o 30/04/2017. A persoa contratada estará obrigada a prestar a súa xornada de traballo na medida e forma requiridas polo interese do servizo, de acordo coa lexislación aplicable e as instrucións ditadas pola Alcaldía. As retribucións estipuladas para este posto son de 1.234,25 brutos (incluído tódolos conceptos salariais e pagas extraordinarias).

Podes consultar as bases completas aquí:

3. BASES TÉCNICO TURISMO