Febreiro 2015

25Feb 2015

Presentación da Revista Thaumazein en Malpica

O novo número da publicación semestral da Universidade Cromática das Virtudes darase a coñecer este sábado ás 19.30 horas na Casa do Pescador
540-f-foto

O salón de actos da Casa do Pescador de Malpica acollerá este sábado, ás 19.30 horas, a presentación da Revista Thaumazein, a publicación semestral do colectivo Universidade Cromática das Virtudes que inclúe ensaio, fotografía, poesía, literatura, cine, debuxo… todo o pensamento da Costa da Morte. No acto, no que colabora o Concello de Malpica, intervirán Sergio Cernadas e Borja Santiago, membros da Universidade Cromática.

 

“Na Costa da Morte _explican _ reside unha gran potencialidade. Aquí nace a creatividade dos pensadores consolidados pero tamén dos mozos e mozas que, espallados polas universidades, institutos e escolas galegas, reflexionan sobre a súa realidade. Tamén sabemos daqueles que escriben as súas experiencias en forma de relatos, dos que se expresan en verso, daqueles que capturan instantes eternos coas súas cámaras fotográficas e os que plasman en lenzos e esculturas as pulsións da arte”. A Revista Thaumazein trata de facerse un oco en plena era dixital, porque os seus promotores confían en que sempre haberá “nostálxicos” que decidan ler os pensamentos das persoas que colaboran nela.

 

“Thaumazein” é un termo grego que designa un estado de asombro, de admiración, de sorpresa. Seguindo a Aristóteles, tal estado é considerado o principio da sabedoría, da busca da mesma. A diferenza dos gregos, que se asombraban coas grandes cousas, “nós ficamos prendidos das pequenas, desas nimiedades que se transforman en xigantes nas nosas cabezas”, din os membros da Universidade Cromática. 

 

25Feb 2015

Presentación de la Revista Thaumazein en Malpica

El nuevo número de la publicación semestral de la Universidad Cromática de las Virtudes se dará a conocer este sábado a las 19.30 horas en casa del Pescador

540-f-foto

El salón de actos de la Casa del Pescador de Malpica acogerá este sábado, a las 19.30 horas, la presentación de la Revista Thaumazein, una publicación periódica del colectivo Universidade Cromática das Virtudes que incluye ensayo, fotografía, poesía, literatura, cine, dibujo… todo el pensamiento de la Costa da Muerte. En el acto, en el que colabora el Ayuntamiento de Malpica, intervendrán Sergio Cernadas y Borja Santiago, miembros de la Universidade Cromática.

“En la Costa de la Muerte _explican _ reside una gran potencialidad. Aquí nace la creatividad de los pensadores consolidados pero también de los jóvenes que, extendidos por las universidades, institutos y escuelas gallegas, reflexionan sobre su realidad. También sabemos de aquellos que escriben sus experiencias en forma de relatos, de los que se expresan en verso, de aquellos que capturan instantes eternos con sus cámaras fotográficas y los que plasman en lienzos y esculturas las pulsiones de las artes”. La Revista Thaumazein trata de hacerse un hueco en plena era digital, porque sus promotores confían en que siempre habrá “nostálgicos” que decidan leer los pensamientos de las personas que colaboran en ella.

Thaumazein” es un termo griego que designa un estado de asombro, de admiración, de sorpresa. Según Aristóteles, tal estado es considerado el principio de la sabiduría, de la búsqueda de la misma. A diferencia de los griegos, que se asombraban con las grandes cosas, “nosotros quedamos prendidos de las pequeñas, de esas nimiedades que se transforman en gigantes en nuestras cabezas”, dicen los miembros de la Universidade Cromática.

24Feb 2015

Malpica, sede dun curso de monitor de fútbol base

O prazo de inscrición está aberto ata o 13 de marzo no departamento de Deportes
540-f-foto

Malpica será a sede dun curso de monitor de fútbol base organizado pola Escola de Adestradores da Federación Galega de Fútbol en colaboración co Concello de Malpica de Bergantiños. 

O prazo de inscrición está aberto ata o 13 de marzo. 

Os interesados poden informarse no departamento de Deportes de 09.00 a 14.00 horas ou chamando ao número de teléfono 981 720 001 (preguntar por Pablo).

 

24Feb 2015

Malpica, sede de un curso de monitor de fútbol base

El plazo de inscripción está abierto hasta el 13 de marzo en el departamento de Deportes

540-f-foto

Malpica será la sede de un curso de monitor de fútbol base organizado por la Escuela de Entrenadores de la Federación Gallega de Fútbol en colaboración con el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 13 de marzo.

Los interesados pueden informarse en el departamento de Deportes de 09.00 a 14.00 horas o llamando al número de teléfono 981 720 001 (preguntar por Pablo).

23Feb 2015

A exposición “Cartas de Amor” reflexiona sobre a violencia de xénero a través dos traballos de 15 artistas do cómic galego

Os alumn@s de 6º curso do CEIP Milladoiro participaron nun obradoiro encamiñado a eliminar a violencia das relacións entre adolescentes

540-f-foto

Ata o día 26 está aberta no Centro Cívico de Malpica a exposición “Cartas de Amor”, unha iniciativa da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia en colaboración co departamento de Servizos Sociais. A concelleira Marisol Blanco Gorín explicou que a mostra reflexiona sobre “comportamentos coma os celos, o acoso, o illamento da parella para tela controlada…” que reflexan a existencia de violencia nos modos de relación entre os adolescentes. Eles son os principais destinatarios desta iniciativa, na que participan 15 artistas do cómic galego: Miguel Calatayud, Patricia Castelao, Fausto Isorna, José Luis Méndez, Jack Mircala, Javier Olivares, David Pintor, Pirusca, Primitivo, Sonia Pulido, Paco Roca, Sergi San Julián, Eva Vázquez, Óscar Vilán e Anxos Sumai.

Alumnos e alumnas de sexto curso do CEIP Milladoiro traballaron nos últimos días arredor da violencia de xénero e realizaron unha visita á mostra, que está aberta a todo tipo de público. O obxectivo da exposición “Cartas de Amor” é sensibilizar á poboación máis nova, facela reflexionar e axudala a detectar e, polo tanto, a eliminar a violencia dos seus modos de relacionarse.

23Feb 2015

La exposición

Los alumn@s de 6º curso del CEIP Milladoiro participaron en un taller encaminado a eliminar la violencia de las relaciones entre adolescentes

540-f-foto

Hasta el día 26 está abierta en el Centro Cívico de Malpica la exposición “Cartas de Amor”, una iniciativa de la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia en colaboración con el departamento de Servicios Sociales. La concejala Marisol Blanco Gorín explicó que la muestra reflexiona sobre “comportamientos como los celos, el acoso, el aislamiento de la pareja para tenerla controlada …” que reflejan la existencia de violencia en los modos de relación entre los adolescentes. Ellos son los principales destinatarios de esta iniciativa, en la que participan 15 artistas del cómic gallego: Miguel Calatayud, Patricia Castelao, Fausto Isorna, José Luis Méndez, Jack Mircala, Javier Olivares, David Pintor, Pirusca, Primitivo, Sonia Pulido, Paco Roca, Sergi San Julián, Eva Vázquez, Óscar Vilán y Ángeles Sumai.

Alumnos y alumnas de sexto curso del CEIP Milladoiro trabajaron en los últimos días alrededor de la violencia de género y realizaron una visita a la muestra, que está abierta a todo tipo de público. El objetivo de la exposición “Cartas de Amor” es sensibilizar a la población más nueva, hacerla reflexionar y ayudarla a detectar y, por lo tanto, a eliminar la violencia de sus modos de relacionarse.

21Feb 2015

A escola infantil de Malpica empezará a funcionar en setembro

As familias interesadas en utilizar o servizo poderán realizar a preinscrición a partires do día 26 deste mes no departamento de Educación e Cultura
540-f-foto

As familias do municipio de Malpica disporán o próximo curso dun novo servizo que contribuirá á conciliación da vida laboral e familiar. A escola infantil que está a construír a empresa Atlántica de Construcción y Medio Ambiente no lugar de Aldeola, na parroquia de Cerqueda, abrirá as súas portas en setembro, segundo anunciou a concelleira de Educación e Cultura, Noelia Freijeiro.

 

As obras, que teñen un orzamento de 354.175 euros, están moi avanzadas. A escola infantil de Malpica, que estará integrada na rede autonómica Galiña Azul, contará con 3 unidades, polo que dará cabida a 41 nenos e nenas de cero a tres anos de idade. O novo edificio terá dúas plantas. Na baixa estarán as aulas, un espazo de usos múltiples, cociña e aseo; mentres que na planta alta emprazaranse a sala de profesores, o despacho de dirección e unha zona de xogos.

 

INSCRICIÓNS

As familias interesadas en facer uso deste novo servizo público poderán realizar as preinscricións a partir do vindeiro xoves 26 de febreiro. As solicitudes tramitaranse no departamento de Educación e Cultura, situado no Centro Cívico de Malpica, nos seguintes horarios: luns, martes, xoves e venres, de 9 a 15 horas, e mércores de 9 a 14 e de 17 a 19 horas.

 

21Feb 2015

La escuela infantil de Malpica empezará a funcionar en septiembre

Las familias interesadas en utilizar el servicio podrán realizar la preinscripción a partir del día 26 de este mes en el departamento de Educación y Cultura

540-f-foto

Las familias del municipio de Malpica dispondrán el próximo curso de un nuevo servicio que contribuirá a la conciliación de la vida laboral y familiar. La escuela infantil que está construyendo la empresa Atlántica de Construcción y Medio Ambiente en el lugar de Aldeola, en la parroquia de Cerqueda, abrirá sus puertas en septiembre, según anunció la concejala de Educación y Cultura, Noelia Freijeiro.

Las obras, que tienen un presupuesto de 354.175 euros, están muy avanzadas. La escuela infantil de Malpica, que estará incluida en la red autonómica Galiña Azul, contará con 3 unidades, por lo que dará cabida a 41 niños y niñas de cero a tres años de edad. El nuevo edificio tendrá dos plantas. En la baja estarán las aulas, un espacio de usos múltiples, cocina y aseo; mientras que en la planta alta se emplazarán la sala de profesores, el despacho de dirección y una zona de juegos.

 

INSCRIPCIONES
Las familias interesadas en hacer uso de este nuevo servicio público podrán realizar las preinscripciones a partir del próximo jueves 26 de febrero. Las solicitudes se tramitarán en el departamento de Educación y Cultura, situado en el Centro Cívico de Malpica, en los siguientes horarios: lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 15 horas, y miércoles de 9 a 14 y de 17 a 19 horas.

17Feb 2015

Os concellos de Carballo, A Laracha e Malpica formarán a 60 persoas nos sectores do comercio e a hostalería a través dun Plan Integrado de Emprego conxunto

O proxecto presentado na Xunta de Galicia para o seu financiamento ten un orzamento de 158.400 euros
540-f-foto

Os concellos de A Laracha, Carballo e Malpica de Bergantiños veñen de solicitar unha subvención para a posta en práctica dun Programa Integrado de Emprego (PEI) entre este ano e o vindeiro. O obxectivo é mellorar as posibilidades de inserción laboral de 60 persoas desempregadas, sobre todo das que teñen maiores dificultades para acceder a un posto de traballo, e reorientalas cara os sectores produtivos con maiores índices de inserción profesional na súa área de influenza.

 

Segundo os datos do Servizo Público de Emprego a decembro do 2014, os tres concellos aglutinan a 5.374 desempregados, o que supón un 72 % do total de Bergantiños.

 

O Programa Integrado de Emprego desenvolverase en cooperación cos diferentes axentes económicos con presenza nos municipios de Carballo, Malpica e A Laracha: asociacións de comerciantes, centros comerciais abertos, asociacións económicas e profesionais…

 

As accións de formación específica previstas son as seguintes:

Caixeiro/a / atención ao cliente (420 horas)

Mozo/a de almacén / repoñedor/a supermercado / manexo carreta elevadora (390 horas)

Dependente de carnizaría (310 horas)

Dependente de peixaría (310 horas)

 Elaboración de repostería (230 horas)

Elaboración e presentación de tapas, pinchos e canapés (300 horas)

Todos os cursos serán impartidos por persoal cualificado, e para que a formación sexa o máis completa posible está previsto que os participantes realicen prácticas en empresas.

 

O primeiro paso do programa consistirá nunha serie de accións preparatorias, de cara á posterior inserción, que consistirán na creación de grupos de traballo sectoriais con empresas e institucións relacionadas cos seis cursos específicos que se van impartir. Deste xeito será posible coñecer as necesidades reais de persoal en cada unha das especialidades previstas, a dispoñibilidade das empresas para acoller alumnos/as en prácticas, e o seguimento continuado da formación por parte das empresas para que poidan ter un coñecemento actualizado que facilite a inserción laboral posterior dos alumnos/as.

 

O programa inclúe, ademais, accións de formación transversal que abranguen dende a orientación laboral ata a promoción do emprendemento e a potenciación da marca persoal para a busca de emprego, ademais de módulos sobre prevención de riscos laborais e manipulación de alimentos.

 

Tamén se levarán a cabo accións de prospección entre as empresas asentadas nos tres concellos para acadar un mínimo de 18 insercións laborais. Deste labor encargaranse dous titores, que realizarán visitas individualizadas a empresas dos sectores o comercio e a hostalería.

 

O PIE de Malpica, Carballo e A Laracha terá 12 meses de duración, dende o 1 de setembro deste ano ata o 31 de agosto do 2016. As accións formativas repartiranse entre as instalacións dispoñibles nos tres concellos. No caso de Malpica, a Casa do Oleiro de Buño. O custo total do programa é de 158.400 euros.

 

17Feb 2015

Los ayuntamientos de Carballo, A Laracha y Malpica formarán a 60 personas en los sectores del comercio y la hostelería a través de un Plan Integrado de Empleo conjunto

El proyecto presentado en la Xunta de Galicia para su financiación tiene un presupuesto de 158.400 euros

540-f-foto

Los ayuntamientos de A Laracha, Carballo y Malpica de Bergantiños acaban de solicitar una subvención para la puesta en práctica de un Programa Integrado de Empleo (PEI) entre este año y el próximo. El objetivo es mejorar las posibilidades de inserción laboral de 60 personas desempleadas, sobre todo de las que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, y reorientarlas hacia los sectores productivos con mayores índices de inserción profesional en su área de influencia.
Según los datos del Servicio Público de Empleo a diciembre del 2014, los tres ayuntamientos aglutinan a 5.374 desempleados, lo que supone un 72 % del total de Bergantiños.

El Programa Integrado de Empleo se desarrollará en cooperación con los diferentes agentes económicos con presencia en los municipios de Carballo, Malpica y A Laracha: asociaciones de comerciantes, centros comerciales abiertos, asociaciones económicas y profesionales…

Las acciones de formación específica prevista son las siguientes:

1) Cajero/a – atención al cliente (420 horas)
2) Mozo/a de almacén – reponedor/a supermercado – manejo de carretilla elevadora (390 horas)
3) Dependiente de carnicería (310 horas)
4) Dependiente de pescadería (310 horas)
5) Elaboración de repostería (230 horas)
6) Elaboración y presentación de tapas, pinchos y canapés (300 horas)

Todos los cursos serán impartidos por personal calificado, y para que la formación sea lo más completa posible está previsto que los participantes realicen prácticas en empresas.
El primer paso del programa consistirá en una serie de acciones preparatorias, de cara a la posterior inserción, que consistirán en la creación de grupos de trabajo sectoriales con empresas e instituciones relacionadas con los seis cursos específicos que se van a impartir. De esta manera será posible conocer las necesidades reales de personal en cada una de las especialidades previstas, la disponibilidad de las empresas para acoger alumnos/las en prácticas, y el seguimiento continuado de la formación por parte de las empresas para que puedan tener un conocimiento actualizado que facilite la inserción laboral posterior de los alumnos/las.

El programa incluye, además, acciones de formación transversal que abarcan desde la orientación laboral hasta la promoción del emprendimiento y la potenciación de la marca personal para la búsqueda de empleo, además de módulos sobre prevención de riesgos laborales y manipulación de alimentos.

También se llevarán a cabo acciones de prospección entre las empresas asentadas en los tres ayuntamientos para conseguir un mínimo de 18 inserciones laborales. De este cometido se encargarán dos tutores, que realizarán visitas individualizadas a empresas de los sectores el comercio y la hostelería.

El PIE de Malpica, Carballo y A Laracha tendrá 12 meses de duración, desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de agosto del 2016. Las acciones formativas se repartirán entre las instalaciones disponibles en los tres ayuntamientos. En el caso de Malpica, la Casa do Oleiro de Buño. El coste total del programa es de 158.400 euros.

Página 1 de 41234