29Abr 2016

Período medio de pago do primeiro trimestre do ano 2016

En cumprimento do establecido na Disposición adicional primeira da Lei Orgánica 9/2013 de Control da Débeda Comercial, procédese a dar publicidade á información relativa ao periodo medio de pagamento desta entidade correspondente ao  1º trimestre do exercicio 2016, calculado consonte ao establecido no RD 635/2014,de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía do cálculo do periodo medio de pagamento a provedores.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO INFORME PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO:

 

Código Corporación Local: 11-15-043-AA-000

Nome corporación local: Malpica de Bergantiños

Exercicio: 2016

Periodo: primeiro trimestre

 

RATIO DE OPERACIÓNS PAGADAS

11,76 días

IMPORTE DAS  OPERACIÓNS PAGADAS

       546.568,60 €

RATIO DE OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO

3,14 días

IMPORTE DAS  OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO

359.052,17 €

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO DA ENTIDADE

8,34 días

 

Malpica de Bergantiños, 22 de abril de 2016

O ALCALDE

Eduardo José Parga Veiga