26Xan 2016

Período medio de pago do cuarto trimestre do ano 2015

En cumprimento do establecido na Disposición adicional primeira da Lei Orgánica 9/2013 de Control da Débeda Comercial, procédese a dar publicidade á información relativa ao periodo medio de pago desta entidade correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2015, calculado consonte ao establecido no RD 635/2014,de 25 de julio, polo que se desenvolve a metodoloxía do cálculo do periodo medio de pago a provedores.

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DO INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO:

Código Corporación Local: 11-15-043-AA-000

Nome corporación local: Malpica de Bergantiños

Exercicio : 2015

Periodo: cuarto trimestre

 

RATIO DE OPERACIÓNS PAGADAS

33,28 días

IMPORTE DAS OPERACIÓNS PAGADAS

       636.691,57 €

RATIO DE OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGO

3,92 días

IMPORTE DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGO

318.354,18 €

PERIODO MEDIO DE PAGO DA ENTIDADE  

23,49 días

 

Malpica de Bergantiños, 26 de xaneiro de 2016

 

O ALCALDE

Eduardo José Parga Veiga