gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Domingo 20°
15°
Luns 20°
15°
Martes 20°
16°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. Normativas

Normativas

30Out 2016

O Concello de Malpica aproba bonificacións do 50 ao 75% no IVTM para os vehículos respectuosos co medio ambiente

O Concello de Malpica aprobou unha serie de bonificacións no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en función da clase de carburante e dos motores que utilicen, tendo en conta a súa incidencia no medio ambiente. Desde xeito, os vehículos híbridos, os de motor gasolina ou diésel que conten coa clasificación por consumo A, e os que utilicen biogás, gas natural comprimido, metano, metanol, hidróxeno ou GLP, así coma os mixtos GLP-gasolina, beneficiaranse dunha redución do 50% durante catro anos. Para os vehículos eléctricos ou de emisións nulas, a bonificación será un 75% durante seis anos. En todos os casos, os propietarios deben presentar a solicitude correspondente e a documentación acreditativa.

Os vehículos de máis de 25 anos de antigüidade non pagarán o imposto de circulación

Así mesmo, o prazo para obter bonificacións por antigüidade rebáixase de 35 a 25 anos. Estes vehículos, considerados históricos, terán un desconto do 100%, previa solicitude.

28Out 2016

O Concello de Malpica establece bonificacións no IBI para os inmobles vinculados aos sectores primarios

O Concello de Malpica establece unha bonificación do 95% no Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para todos aqueles “nos que estean emprazadas unicamente construcións nas que se desenvolvan total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras, forestais ou pesqueiras pertencentes ao sector primario”. Con esta medida, aprobada xa pola corporación municipal, preténdese mitigar o efecto negativo que tivo a revisión posta en marcha pola Dirección Xeral de Catastro en xullo do ano 2014.

Para que as bonificacións sexan efectivas, o pleno terá que aprobar unha declaración de especial interese ou de utilidade municipal, previa solicitude por parte do interesado, que ademais debe presentar a seguinte documentación:

  • Certificado de Facenda no que conste a situación censal do titular da actividade
  • Acreditación da titularidade catastral do inmoble
  • Certificado de non ter débedas con Facenda nin coa Seguridade Social
  • Xustificante de recoñecemento da explotación ou licenza de actividade
  • Xustificante de adscrición ao réxime especial da Seguridade Social que corresponda