Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Martes 22°
16°
Mércores 19°
15°
Xoves 17°
13°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. ACTUALIDADE

ACTUALIDADE

24Abr 2020

Malpica repartirá mascarillas contra a COVID-19 a partir de mañá

O Concello de Malpica comezará mañá a primeira hora co reparto de mascarillas a toda a veciñanza do municipio.

O alcalde, Walter Pardo, quere agradecer a “total disposición dos integrantes do goberno. Esta batalla non entende de colores e temos que ir nunha única dirección”, di o edil.

O material, mercado polo consistorio malpicán, é TNT, o recomendado polas autoridades sanitarias. Foi confeccionado por costureiras de Malpica, ás que desde o Concello “lles agradeceremos eternamente o seu compromiso”, sinalan desde o Consitorio.

Desde a comisión de coordinación da COVID-19 destacan que “esto é unha labor que nos implica a todas e todos, xa que esta batalla só a podemos gañar xuntas e xuntos. Sempre nos atopamos moi boa disposición tanto por parte da veciñanza como das persoas voluntarias, e iso é fundamental”, destacan.

O alcalde, Walter Pardo, sinala que “estamos nunha situación complicada, que require un esforzo extra por parte de moitos colectivos pero ímolo lograr, estamos nesa dirección e así será; estou convencido”, di o rexedor.

24Abr 2020

BASES ‘A RÚA DOS CONTOS’

O Concello de Malpica de Bergantiños proponse crear unha Rúa dos Contos. Con este obxectivo convoca á cidadanía a un proceso participativo para impulsar esta iniciativa. A Rúa dos Contos constará, inicialmente, de seis microrrelatos, tres deles seleccionaranse polo xurado regulado nas Bases para a participación na Rúa dos contos e outros tres serán directamente seleccionados polo público a través do perfil de facebook do Concello de Malpica (https://www.facebook.com/concellodemalpica/).
Finalizado o proceso participativo, o Concello de Malpica, a través da Concellaría de Cultura, Igualdade, Olería e Patrimonio determinará a rúa na que se instalarán estas obras impresas en pezas de barro de Buño.
1) Participantes:
a) Poderán participar todas as persoas que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade.
2) Textos:
a) Os textos deberán estar escritos en lingua galega.
b) A temática dos relatos da Rúa dos contos versará sobre o que pasará cando isto remate (pandemia, confinamento).
c) Cada persoa só poderá facer unha proposta de relato para incluír na Rúa dos contos.
d) Os relatos da Rúa dos contos terán unha extensión, mínima de 50 palabras e máxima de 75 sen contar o título.
e) As obras que se presenten deberán ser orixinais que non se tivesen publicado en ningún formato.
3) Categorías:
Establécense tres categorías:
  • Infantil: ata 11 anos.
  • Xuvenil: de 12 a 17 anos.
  • Adultas/os: de 18 anos en adiante.
4) Prazo de presentación:
O prazo para a presentación dos textos estará aberto dende ás 00.01 horas do 23 de abril, día internacional do libro, ata ás 23.59 h. do 13 de maio de 2020.
5) Envío dos textos:
a) Os textos enviaranse por correo electrónico ao enderezo educacionecultura.malpica@gmail.com.
b) No correo deber figurar como asunto: “Rúa dos contos infantil/xuvenil/adultos” (segundo a categoría que corresponda), e acompañarase de dous documentos (A e B) en formato .doc, .docx ou .odt.:
Documento A. Nomearase do seguinte xeito: “Documento A: Relato”. Conterá o título e o texto do relato sen sinatura.
Documento B. Nomearase do seguinte xeito: “Documento B: Título do relato”. Conterá o título do relato, e os datos da persoa concursante: nome e apelidos, DNI, enderezo postal, correo electrónico e número de teléfono.
c) No caso de que a persoa concursante sexa menor de idade, xuntarase a maiores unha autorización asinada pola nai, o pai ou a/o titora/r legal cos seus datos correspondentes.
d) Os textos recibidos sen identificación ou con identificación incompleta quedarán automaticamente excluídos do concurso.
6) Xurado:
a) O xurado estará composto por presidencia, primeira/o vogal, segunda/o vogal e a secretaría, está última sen voto. Se convocará a instancias da Presidencia, en sesión única, e poderá constituírse sempre que estean presentes a metade máis un das/os súas/seus membros. As decisións do xurado serán aprobadas por maioría simple dos presentes.
b) O xurado será nomeado por Resolución de Alcaldía a proposta da Concellaría de Cultura, Igualdade, Olería e Patrimonio, preferiblemente de entre escritoras/es, agás a Secretaría que se escollerá de entre as/os funcionarias/os do Concello de Malpica de Bergantiños.
c) O xurado terá facultades plenas para seleccionar 3 obras, unha por categoría e a súa decisión será inapelable. Poderá declarar deserta algunha das categorías se así o considera. A composición do xurado farase pública no momento que se produza a resolución das obras seleccionadas.
d) O xurado reserva para si o dereito a non admitir aqueles relatos que atenten contra os dereitos á intimidade, á honra e á propia imaxe de terceiros ou que conteñan, connotacións racistas, sexistas e/ou discriminatorias, comentarios obscenos, difamatorios ou calquera outros que atenten contra a dignidade e/ou a orde pública.
7) Publicación dos relatos:
a) Os dereitos de publicación das obras seleccionadas corresponden á/ao autora/r agás a publicación nas redes sociais do Concello de Malpica de Bergantiños que se realicen como consecuencia do procedemento recollido nestas Bases, a primeira edición, en formato papel, que será propiedade do Concello de Malpica de Bergantiños e a publicación na Rúa dos contos que terá carácter permanente.
b) Todos os textos que se presenten a esta convocatoria publicaranse no perfil da facebook do Concello de Malpica de Bergantiños (https://www.facebook.com/concellodemalpica/) ás 24 horas da súa recepción.
c) As tres obras seleccionadas polo xurado e as tres seleccionadas polo público editaranse sobre pezas de barro de Buño, na rúa que determine o Concello de Malpica.
d) Así mesmo, o Concello de Malpica reservarase os dereitos da primeira edición en papel das seis obras seleccionadas. O Concello de Malpica disporá do prazo dun ano, a partir da data en que se fagan públicas, para realizar a primeira edición. Transcorrido ese prazo eses dereitos corresponderán ás/aos autoras/es.
e) Coa participación nesta convocatoria, as/os autoras/es autorizan ao Concello de Malpica de Bergantiños, sen contraprestación algunha e de xeito expreso, a reproducir (total ou parcialmente), comunicar publicamente (total ou parcialmente) e distribuír (total ou parcialmente) os seus relatos en calquera forma ou soporte, para todo o mundo e no prazo dun ano dende a data de comunicación pública da selección. O Concello de Malpica de Bergantiños respectará, en todo caso, os dereitos morais que as/os autoras/es posúan sobre as súas obras.
8) Selección das obras:
a) O xurado seleccionará unha obra de cada categoría. Ás obras seleccionadas en cada categoría corresponderalles a publicación na Rúa dos contos, nas redes sociais do Concello de Malpica e na:
Categoría infantil – un lote de publicacións e material de escritura e debuxo.
Categoría Xuvenil – un eReader (eBook).
Categoría Adultos – Unha peza da Olería de Buño de deseño exclusivo para esta convocatoria.
b) Os 3 relatos que obteñan máis me gusta, en cada categoría, no perfil de facebook do Concello de Malpica (https://www.facebook.com/concellodemalpica/), ás 23.59 horas do día 13 de maio, tamén serán seleccionados para formar parte da Rúa dos contos.
c) Se algunha das obras que obtivesen máis me gusta coincidise coa seleccionada polo xurado na mesma categoría, a esta corresponderíalle a publicación da obra e o agasallo recollido nestas bases e procederase a seleccionar para publicar na Rúa dos contos á seguinte obra con máis me gusta nesa categoría.
d) Todas/os as/os autoras/es que participen neste proceso participativo serán convidados á inauguración da Rúa dos contos.
9) Comunicación das obras seleccionadas
a) As obras seleccionadas daranse a coñecer pola web e redes sociais do Concello de Malpica o 17 de maio de 2020.
b) O Concello de Malpica de Bergantiños entregará os agasallos ás persoas autoras das obras seleccionadas polo xurado no acto de inauguración da Rúa dos contos. Esta fixarase polo Concello de Malpica de Bergantiños dentro dos 90 días seguintes á publicación das obras gañadoras nas redes sociais do Concello de Malpica ou no seu defecto da data do levantamento do confinamento. As/Os autoras/es das obras seleccionadas deberán facilitar previamente unha copia do seu DNI para verificar os seus datos.
10) Tratamento de datos persoais
Os datos da/os participantes serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do Concello de Malpica de Bergantiños, coa única finalidade de xestionar o proceso participativo da Rúa dos contos e contactar coas persoas autoras das obras seleccionadas. En ningún momento se empregará esta información para ulteriores actuacións. As autoras e autores poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación mediante escrito ao correo electrónico educacionecultura.malpica@gmail.com, ou ao Concello de Malpica de Bergantiños rúa Emilio González López, 1 15113 Malpica de Bergantiños. O Concello de Malpica de Bergantiños comprométese a tratar en todo momento os seus datos de carácter persoal de forma absolutamente confidencial e de acordo coas finalidades previstas nas presentes bases.
11) Outros
a) O Concello de Malpica de Bergantiños ten a capacidade de decidir sobre a interpretación das bases en última instancia ou sobre a súa modificación en caso de erro sendo a súa decisión inapelable.
b) O feito de participar nesta convocatoria implicará a total aceptación das súas bases.
 Aquí podes encher as fichas de inscrición tanto para adultos como para menores de idade na ‘Rúa dos contos’.
22Abr 2020

O Concello de Malpica convoca á veciñanza a participar nun concurso que servirá posteriormente como exposición permanente en recordo á crise sanitaria

O Concello de Malpica convoca á veciñanza a participar nun concurso que servirá posteriormente como exposición permanente en recordo á crise sanitaria que estamos a vivir. A iniciativa iniciouse pola concellaría de Cultura do Concello de Malpica.

Trátase dun proceso participativo que constará na elaboración de microrrelatos versados no ‘que acontecerá despois do confinamento’. Os textos deberán estar escritos en lingua galega e cada persoa só pderá facer unha proposta de relato para incluír nesta ‘Rúa de Contos’.

Os relatos terán unha extensión mínima de 50 palabras e máxima de 75 sen contar o título. As obras que se presenten deberán ser orixinais que non se tivesen publicado con anterioridade en ningún formato. Establécense tres categorías: infantil (ata 11 anos), xuvenil (de 12 a 17 anos) e adultos/as (18 anos en diante). O prazo para a presentación dos textos estará aberto desde as 00:01 do 23 de abril, Día Internacional do Libro, ata as 23:59 horas do 13 de maio de 2020.

CONCELLO DE MALPICA

Os textos enviaranse por enderezo electrónico á dirección educacionecultura.malpica@gmail.com . O xurado escollerá ás tres persoas gañadoras, e os tres ‘accésit’ estarán elixidos polas redes sociais. As bases poden consultarse na páxina web do Concello de Malpica, así como no seu perfil oficial de Facebook.

Unha lembranza do confinamento

As tres obras seleccionadas polo xurado, e as tres obras seleccionadas polo público editaranse sobre pezas de barro de Buño, na rúa que determine o Concello de Malpica.

É por isto que suporá unha lembranza sempiterna nas calexas do rueiro malpicán, dunha época da vida que a toda persoa que lle tocou vivila de seguro non esquecerá.

9Abr 2020

Malpica celebrará los cumpleaños durante el confinamiento

Malpica celebrará los aniversarios de la chavalada a través de las acciones de Protección Civil y Policía Local, quienes agasajarán a los más pequeños y pequeñas con el cántico típico de celebración, el ‘ Cumpleaños feliz’.

Los vecinos y vecinas que deseen hacer uso de este servicio puede llamar al 661626165. El alcalde, Walter Pardo, asegura que “nadie se va a quedar sin aniversario, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Quiero enviar un mensaje de ánimo a la ciudadanía: lo estáis haciendo fenomenal. Vamos a seguir así. Estamos cerca del objetivo y hay que seguir peleando”, comenta el regidor.

9Abr 2020

Malpica celebrará os aniversarios da rapazada durante o confinamento

Malpica celebrará os aniversarios da rapazada a través das accións de Protección Civil e Policía Local, quenes agasallarán aos máis pequenos e pequenas co cántico típico de celebración, o ‘Cumpreanos feliz’

A veciñanza que desexe facer uso deste servizo pode chamar ao 661626165. O alcalde, Walter Pardo, asegura que “ninguén se vai quedar sin aniversario, a pesar das circunstancias que estamos a vivir. Quero enviar unha mensaxe de ánimo á cidadanía: estádelo facendo fenomenal. Imos seguir así. Estamos preto do obxectivo e hai que seguir pelexando”, comenta o rexedor.

30Mar 2020

O Concello e a Confraría unen forzas para solicitarlle ao Ministerio de Pesca medidas de protección para a flota durante a crise sanitaria

O Concello de Malpica e a Confraría de Pescadores malpicá unen forzas para solicitarlle ao Ministerio de Pesca medidas de protección para a flota durante a crise sanitaria provocada polo COVID-19. O alcalde, Walter Pardo, e o Patrón Maior, Pedro Pérez, escribiron ao ministro de Pesca, Luis Planas.

O rexedor malpicán advirte de que “a pesca forma parte da cadena alimenticia e o peixe é un ben de primeira necesidade, pero as técnicas de pesca de baixura non ofrecen seguridade aos traballadores, e cremos que as embarcacións de pesca artesá deberían ter posibilidade de acollerse a un ERTE”, afirma Pardo.

A esta circunstancia vencéllase tamén a caída do prezo do peixe, derivada fundamentalmente do peche dos establecementos de hostalería e restauración, así como do confinamento da poboación.

“Non é a nosa intención engadir un problema máis á complexa situación que lle corresponde xestionar estes días, pero transmitímoslle a situación límite que está a vivir a nosa flota, tanto pola ausencia de condicións de seguridade como pola mala
rentabilidade”, din o alcalde e o Patrón Maior.

30Mar 2020

Axudas do comedor escolar para as familias de Malpica

Desde o CEIP Milladoiro fan saber á veciñanza a convocatoria de axudas do comedor escolar. Están destinadas ás familias do alumnado que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador dun euro nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria e no ensino secundario obrigatorio.

s axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do menú por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días de lectivos de suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

E dicir, axúdase economicamente a manutención do alumno/a que é o que se viña a facer no centro educativo, por iso non pagaba os 4,50€ de comedor por día que sería o tope máximo a pagar.

Toda a información, na dirección web do centro: https://bit.ly/2JsbV74

26Mar 2020

O Concello de Malpica devolverá as taxas en materia deportiva

Desde a concelleria de deportes infórmase que no relativo ás taxas cobradas polo Concello de Malpica pola participación en actividades xestionadas polo Departamento de Deportes no mes de marzo, comunicamos que non procede ao cobramento da parte proporcional das mesmas.
 
Devolveranse, por tanto, estes importes existindo dúas posibilidades:
 
  • Decrétase o fin do estado de alarma e se realizan as actividades do mes de maio: compensación coa cota dese mes.
 
  • Se non podemos reanudar as actividades e non se realizan durante o mes de maio: o Concello iniciará un expediente de devolución de ingresos de oficio, que se fará efectivo nas contas polas que se cobraron os recibos.
20Mar 2020

O Concello de Malpica desinfectará os principais espazos públicos da vila

 O Concello de Malpica, en cumplimento cos protocolos sanitarios para tratar de frear o avance do COVID-19, desinfectará os principais espazos públicos da vila.

As accións de fumigación levaranse a cabo mañá, sábado 21 de marzo, e pasado, domingo 21 de marzo, por parte de traballadores municipais, quenes cun líquido a base de lixivia e auga aplicarán unha desinfección en rúas, verxas, paredes e entradas dos espazos máis concorridos de Malpica.

Neste senso, o alcalde Walter Pardo quixo destacar “o traballo que están a desempeñar estes días os traballadores municipais. Por outra banda, insto á cidadanía a quedar na casa, xa que só así poderemos frear a pandemia”, concluía o rexedor.

Concello de Mapica

18Mar 2020

O Concello de Malpica bota a andar un servizo de colaboración con persoas en situación de vulnerabilidade

O Concello de Malpica de Bergantiños está a desenvolver a través dos Servizos Sociais municipais un servizo de colaboración coas persoas en situación de vulnerabilidade, para tratar de frear a crise de expansión do COVID-19.

Este servizo está destinado exclusivamente a persoas con problemas de saúde, mobilidade ou idade avanzada que estean sós e non dispoñan de apoio familiar. O catálogo de servizos está aberto tanto á provisión de alimentos como de medicamentos.

Todas e todos os usuarios durante a prestación deste servizo, atenderá ntodas as recomendacións de seguridade establecidas para a situación de alerta sanitaria na que nos atopamos, e deberán seguir estritamente as instrucións que reciban do persoal dos Servizos Municipais.

Para contactar con nós, poñemos a disposición o número de teléfono 981 720 280 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Página 11 de 113« Primera...910111213...203040...Última »