Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Sábado 19°
16°
Domingo 20°
16°
Luns 20°
17°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. ACTUALIDADE
  3. Novas
  4. Aberto o prazo de inscrición para o Concurso de Barcanas e Castelos de Area “Praia de Area Maior”

30Xul 2015

Aberto o prazo de inscrición para o Concurso de Barcanas e Castelos de Area “Praia de Area Maior”

O certame celebrarase o venres 21 de agosto e, como é tradicional, coincidirá coas Festas do Mar de Malpica
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños abre o prazo de inscrición para o Concurso de Barcanas e Castelos de Area “Praia de Area Maior”, que despois de 15 anos de historia está xa consolidado como parte das Festas do Mar. O certame celebrarase o venres 21 de agosto, de 10.30 a 14.00 horas, segundo as bases que figuran de seguido.

                                                                                                               

 

BASES DO XV CONCURSO DE BARCANAS E CASTELOS DE AREA “PRAIA DE AREA MAIOR”

1.    OBXECTO: O presente concurso terá por obxecto o fomento da cultura.

 

2.    PUBLICIDADE: As presentes bases permanecerán expostas no taboleiro de anuncios do Concello dende a súa aprobación ata a finalización do procedemento, dada a súa escasa contía e de acordo co disposto no apartado VI) 6 do Anexo I das BEO do Concello de Malpica, asemade, daráselles publicidade mediante a páxina web do Concello de Malpica e cartelería.

 

3.    PRAZO DE INSCRICIÓN: O prazo de inscrición rematará o venres día 21 de agosto ás 11.00 h. as inscricións poderán realizarse tanto no Departamento de Educación e Cultura do Concello ata o día 20 de agosto, como na Praia de Area Maior o día 21  de agosto de 2015, de acordo cos modelos de solicitudes facilitados polo Concello e que deberán ser remitidos, debidamente cumprimentadas, ó rexistro xeral de acordo co disposto no apartado VI)7 do Anexo I das BEO.

 

4.    REQUISITOS DOS PARTICIPANTES:

 

        Cada participante ou grupo de participantes só poderá participar cunha única obra.

 

        Existiran tres modalidades: Infantil (até os 10 anos), amateur (de 10 anos en adiante) e barcanas (barcanas tradicionais de area sen límites de idade).

 

        No caso de menores de idade as solicitudes virán presentadas polos pais/nais ou titores que os representen, que terán a condición de beneficiarios.

 

        Para optar ó premio infantil todos os autores da obra deberán ter como máximo 10 anos cumpridos.

 

5.    Existirán seis premios: 1º, 2º e 3º na modalidade amateur, premio á mellor barcana, premio infantil e premio especial do público.

 

6.    CONTÍA MÁXIMA DOS PREMIOS: Os premios estarán dotados do seguinte xeito:

Premios amateur:

 

1º premio: 130,00 EUROS e trofeo

 

2º premio:  70,00 EUROS e trofeo

 

3º premio:  40,00 EUROS e trofeo

 

Premio á mellor Barcana: trofeo

 

Premio Infantil: trofeo

 

Premio Especial do Público: trofeo

7.    REQUISITOS, LUGAR E PRAZO DA REALIZACIÓN DAS OBRAS:

 

        A obras realizaranse na Praia de Area Maior nas zonas balizadas polo Concello de Malpica para este fin.

 

        As obras realizaranse con posterioridade á inscrición do/a participante ou participantes e en calquera caso entre ás 11.00 h. e as 13.00 h. do día 21  de agosto de 2015.

 

        Para a elaboración das obras só se poderán utilizar area e materiais que se atopen depositados na praia.

 

        Para a elaboración das obras permitirase o uso de ferramenta, difusores de auga, etc. aínda que estes en ningún caso poderán formar parte da obra unha vez rematada.

 

        Na elaboración das obras non está permitido utilizar ningún produto compactante ou fixador da area, agás a auga.

 

8.    CRITERIOS : 

        O xurado valorará a calidade artística e a orixinalidade de cada proposta de acordo cos seguintes criterios:

 

ü  Calidade técnica da obra

 

ü  Complexidade da obra realizada

 

ü  Deseño da obra

 

ü  Dimensións da obra realizada

 

ü  Vinculación da obra co Concello de Malpica

 

ü  Orixinalidade da obra

 

        Para a elección do premio especial do público instalarase unha urna, entre as 13.00 h. e as 13.30 h. na Praia de Area Maior na que tódolos espectadores/as do concurso poderán participar, sendo agraciada a obra con maior número de votos, agás que xa obtivera outro premio por parte do xurado, nese caso outorgaríase á seguinte obra máis votada.

 

9.    O fallo do xurado será inapelable, e será notificado ós presentes no acto.

 

10.  COMPOSICIÓN DO XURADO: O xurado estará composto por 2 representantes do Concello de Malpica nomeados polo Alcalde (que determinará quen dos dous actuará como Presidente e como vogal) e 2 das entidades colaboradoras (Asociación de Amas de Casa de Malpica e/ou Asociación de Mulleres Redeiras Artesás Mar da Illa)  a proposta destas e nomeados/as polo Alcalde e que actuarán como vogais. Actuará como secretario/a do mesmo un/unha funcionario/a do Concello de Malpica designado a tal fin pola Alcaldía.

 

11.  XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO: Unha vez elaborada a acta do xurado propoñendo os beneficiarios, o órgano competente, acordará a concesión e recoñecemento de obrigas a favor dos mesmos. O pagamento efectuarase en efectivo tras o fallo do xurado. Os beneficiarios acreditarán suficientemente a súa  identidade e a recepción do premio correspondente perante o Concello segundo o modelo facilitado ao efecto.

 

12.  PUBLICIDADE DOS BENEFICIARIOS: Publicarase no taboleiro de anuncios do Concello a resolución ou acordo polo que se concedan os premios aos que se refiren as presentes bases.