Xaneiro 2015

23Xan 2015

En marcha as obras de mellora das infraestruturas na zona do colexio Milladoiro e o Centro Cívico

A actuación, incluída no Plan DTC93, ten un orzamento de 43.340 euros
540-f-foto

Xa están en marcha as obras de mellora das infraestruturas na zona do colexio Milladoiro e o Centro Cívico de Malpica. Segundo explicou o concelleiro de Obras e alcalde en funcións, Miguel Fernández, o proxecto inclúe a substitución da actual rede de saneamento, a instalación de rede de augas pluviais e a colocación de rede de telecomunicacións, ademais dunha nova pavimentación con formigón.  A actuación, incluída no Plan DTC93, da Deputación Provincial da Coruña, ten un orzamento de 43.339,99 euros. A súa execución supón a terceira fase da rede separativa de pluviais e residuais da piscina.

 

No DTC93, que ten un orzamento total de 138.962,74 euros, tamén se inclúen a renovación das canalizacións de augas pluviais e residuais na Praza do Campo, a pavimentación da rúa Entrecercas de Seaia e a mellora das infraestruturas viarias no lugar de Pontella e no vial de Trémoa a Monte Neme.

 

23Xan 2015

En marcha las obras de mejora de las infraestructuras en la zona del colegio Milladoiro y el Centro Cívico

La actuación, incluida en el Plan DTC93, tiene un presupuesto de 43.340 euros

540-f-foto

Ya están en marcha las obras de mejora de las infraestructuras en la zona del colegio Milladoiro y el Centro Cívico de Malpica. Según explicó el concejal de Obras y alcalde en funciones, Miguel Fernández, el proyecto incluye la sustitución de la actual red de saneamiento, la instalación de red de aguas pluviales y la colocación de red de telecomunicaciones, además de una nueva pavimentación con hormigón.  La actuación, incluida en el Plan DTC93, de la Diputación Provincial de A Coruña, tiene un presupuesto de 43.339,99 euros. Su ejecución supone la tercera fase de la red separativa de pluviales y residuales de la piscina.

En el DTC93, que tiene un presupuesto total de 138.962,74 euros, también se incluyen la renovación de las canalizaciones de aguas pluviales y residuales en la Praza do Campo, la pavimentación de la calle Entrecercas de Seaia y la mejora de las infraestructuras viarias en el lugar de Pontella y en el vial de Trémoa a Monte Neme.

22Xan 2015

Os concellos de Malpica de Bergantiños e Malpica de Tajo celebrarán o mesmo día para o pleno de aprobación do irmandamento

Remata a viaxe de Eduardo Parga e Alfredo Cañizo ao municipio toledano
540-f-foto

Despois de tres días moi intensos, hoxe remata a viaxe do alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga Veiga, e do concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo Garrido, a  Malpica de Tajo (Toledo). A estancia dos representantes do noso concello coincidiu coa celebración das tradicionais festas de San Sebastián no pobo toledano, que conserva tradicións ancestrais e convértese cada ano por estas datas nun importante destino turístico dentro da comunidade de Castela-A Mancha. Pero o motivo fundamental do desprazamento foi avanzar nos trámites do próximo irmandamento entre ámbolos municipios homónimos.

 

Segundo explicou Eduardo Parga, os representantes dos dous concellos decidiron celebrará o mesmo día o pleno extraordinario no que se formalizará a relación iniciada hai agora un ano. A data fixarase en breve, tan pronto como por parte dos servizos técnicos municipais estea completada a documentación. A partir dese momento intensificaranse os contactos entre Malpica de Bergantiños e Malpica de Tajo en materia de cultura, deporte, empresa e turismo.

 

Tanto o alcalde como o concelleiro malpicáns destacaron a excelente acollida que les ofreceron en Malpica de Tajo, onde tiveron unha participación moi activa nos actos oficiais das festas de San Sebastián e visitaron as importantes bodegas da localidade.

 

22Xan 2015

Los ayuntamientos de Malpica de Bergantiños y Malpica de Tajo celebrarán el mismo día para el pleno de aprobación del hermanamiento

Termina el viaje de Eduardo Parga y Alfredo Cañizo al municipio toledano

540-f-foto

Después de tres días muy intensos, hoy termina el viaje del alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga Veiga, y del concejal de Turismo, Alfredo Cañizo Garrido, a Malpica de Tajo (Toledo). La estancia de los representantes de nuestro ayuntamiento coincidió con la celebración de las tradicionales fiestas de San Sebastián en el pueblo toledano, que conserva tradiciones ancestrales y se convierte cada año por estas fechas en un importante destino turístico dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha. Pero el motivo fundamental del desplazamiento fue a avanzar en los trámites del próximo hermanamiento entre ambos municipios homónimos.

Según explicó Eduardo Parga, los representantes de los dos ayuntamientos decidieron celebrar el mismo día el pleno extraordinario en el que se formalizará la relación iniciada hace ahora un año. La fecha se fijará en breve, tan pronto como por parte de los servicios técnicos municipales esté completada la documentación. A partir de ese momento se intensificarán los contactos entre Malpica de Bergantiños y Malpica de Tajo en materia de cultura, deporte, empresa y turismo.

Tanto el alcalde como el concejal malpicáns destacaron la excelente acogida que les han ofrecido en Malpica de Tajo, donde tuvieron una participación muy activa en los actos oficiales de las fiestas de San Sebastián y visitaron las importantes bodegas de la localidad.

18Xan 2015

O alcalde e o concelleiro de Turismo viaxan a Malpica de Tajo para avanzar no irmandamento

A estancia de Eduardo Parga Veiga e Alfredo Cañizo Garrido coincidirá coas festas de San Sebastián, patrón do pobo toledano
540-f-foto

O alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga Veiga, e o concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo Garrido, iniciarán mañá unha estancia de tres días no pobo toledano de Malpica de Tajo para avanzar nas xestións de irmandamento entre os municipios homónimos. A estancia dos representantes municipais coincidirá coa celebración das tradicionais festas de San Sebastián, patrón de Malpica de Tajo.

 

Alfredo Cañizo xa participou o ano pasado nas festas, e mesmo tivo a honra de facer unha das ofrendas a San Sebastián, unha das tradicións do pobo. Pero quizais a máis singular é a dos “morraches”, uns personaxes que teñen un protagonismo especial durante todas as celebracións e que se caracterizan polas súas vestimentas de cores verde, vermello e marelo, as súas máscaras e chocallos. Nesta ocasión o concelleiro de Turismo estará acompañado polo alcalde, e participarán xuntos non só nos actos festivos, senón nunha serie de visitas de interese turístico e cultural e nunha reunión con todos os grupos da corporación para preparar o irmandamento formal entre as dúas Malpica.

 

Precisamente nestes días cúmprese un ano do inicio das xestións. O pasado mes de xuño Malpica de Bergantiños xa recibiu a visita do alcalde de Malpica de Tajo, Mario Cruz, e outros membros da corporación municipal, que tiveron a ocasión de participar nas festas de Corpus e San Adrián. Un dos obxectivos do irmandamento será, precisamente, aproveitar os recursos das dúas localidades para iniciar unha serie de intercambios en áreas coma a cultura, a empresa e o turismo, e as festas constitúen, neste sentido, un dos recursos máis salientables.

 

Malpica de Tajo é un municipio de 2.000 habitantes situado na comarca de Torrijos, a 51 quilómetros da cidade de Toledo. O importante papel que xogou ao longo da historia quedou reflectido no seu castelo, unha xoia da arte mudéxar datada no século XIV e que goza da declaración de Ben de Interese Cultural. Dende o punto de vista económico destaca a industria bodegueira, representada por marcas de tanto prestixio coma Osborne ou Pagos del Marqués de Griñón.

 

18Xan 2015

El alcalde y el concejal de Turismo viajan a Malpica de Tajo para avanzar en el hermanamiento

La estancia de Eduardo Parga Veiga y Alfredo Cañizo Garrido coincidirá con las fiestas de San Sebastián, patrono del pueblo toledano

540-f-foto

El alcalde de Malpica de Bergantiños, Eduardo Parga Veiga, y el concejal de Turismo, Alfredo Cañizo Garrido, iniciarán mañana una estancia de tres días en el pueblo toledano de Malpica de Tajo para avanzar en las gestiones de hermanamiento entre ambos municipios homónimos. La estancia de los representantes municipales coincidirá con la celebración de las tradicionales fiestas de San Sebastián, patrono de Malpica de Tajo.

Alfredo Cañizo ya participó el año pasado en las fiestas, e incluso tuvo el honor de hacer una de las ofrendas a San Sebastián, una de las tradiciones del pueblo. Pero quizás la más singular es la de los “morraches“, unos personajes que tienen un protagonismo especial durante todas las celebraciones y que se caracterizan por sus vestimentas de colores verde, rojo y amarillo, sus mascarillas y cencerros. En esta ocasión el concejal de Turismo estará acompañado por el alcalde, y participarán juntos no solo en los actos festivos, sino en una serie de visitas de interés turístico y cultural y en una reunión con todos los grupos de la corporación para preparar el hermanamiento formal entre las dos Malpica.

Precisamente en estos días se cumple un año del inicio de las gestiones. El pasado mes de junio Malpica de Bergantiños ya recibió la visita del alcalde de Malpica de Tajo, Mario Cruz, y otros miembros de la corporación municipal, que tuvieron la ocasión de participar en las fiestas de Corpus y San Adrián. Uno de los objetivos del hermanamiento será, precisamente, aprovechar los recursos de las dos localidades para iniciar una serie de intercambios en áreas como la cultura, la empresa y el turismo, y las fiestas constituyen, en este sentido, uno de los recursos más reseñables.

Malpica de Tajo es un municipio de 2.000 habitantes situado en la comarca de Torrijos, a 51 kilómetros de la ciudad de Toledo. El importante papel que jugó a lo largo de la historia ha quedado reflejado en su castillo, una joya del arte mudéjar datada en el siglo XIV y que ha logrado la declaración de Bien de Interés Cultural. Desde el punto de vista económico destaca la industria bodeguera, representada por marcas de tanto prestigio como Osborne o Pagos del Marqués de Griñón. 

16Xan 2015

Instalado no Ventorrillo un colector da ONG Equus Zebra para recoller roupa e calzado usados

O Concello de Malpica e a organización coruñesa teñen asinado un convenio de colaboración
540-f-foto

Hoxe quedou instalado no Ventorrillo un colector da ONG Equus Zebra para que os veciños e veciñas de Malpica poidan depositar roupa e calzado usados. A iniciativa enmárcase no convenio asinado hai case un ano entre o Concello e a organización coruñesa, que traballa pola integración dos inmigrantes e que desenvolve proxectos encamiñados a lograr o desenvolvemento de países empobrecidos. O seu presidente, Víctor Omgba, estivo hoxe en Malpica, onde foi recibido polo alcalde, Eduardo Parga; a concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco Gorín, e o tenente e alcalde, Miguel Fernández.

 

Os representantes municipais valoraron de forma moi positiva o labor solidario que desenvolve a entidade e expresaron a súa confianza na colaboración dos veciños do municipio para contribuír a ese traballo. O colector de Equus Zebra, de cor laranxa e uns 300 quilos de capacidade, está situado xunto ao Centro Cívico. Os veciños poderán depositar no recipiente roupa de vestir e do fogar, bolsos, cintos e xoguetes. A ONG aconsella a utilización de bolsas de lixo pequenas, de ata 50 litros de capacidade. A roupa debe estar limpa e seca, xa que a que ten manchas ou está húmida non pode reciclarse. Tamén pide que non se mesturen roupa e calzado ou marroquinería na mesma bolsa.

 

A ONG coruñesa recupera cada mes unhas 40 toneladas de roupa usada. Os textís son trasladados á planta de Equus Zebra no polígono da Grela, na Coruña, onde se clasifica e se revaloriza. Deste xeito, a de mellor calidade vai destinada á venda nas tendas de segunda man que a entidade ten na cidade ou a familias necesitadas. A roupa aproveitable é enviada a África para situacións de emerxencia e para proxectos asistenciais de cooperación ao desenvolvemento; a que está deteriorada véndese a empresas de reciclaxe para facer trapos, recheos para colchóns e outros produtos, e unha mínima parte, que é inservible, acaba no colector de lixo.

 

16Xan 2015

Instalado en el Ventorrillo uno colector de la oenegué Equus Zebra para recoger ropa y calzado usados

El Ayuntamiento de Malpica y la organización coruñesa han firmado un convenio de colaboración

540-f-foto

Hoy quedó instalado en el Ventorrillo un contenedor de la oenegé Equus Zebra para que los vecinos y vecinas de Malpica puedan depositar ropa y calzado usados. La iniciativa se enmarca en el convenio firmado hace casi un año entre el Ayuntamiento y la organización coruñesa, que trabaja por la integración de los inmigrantes y que lleva a cabo proyectos encaminados a lograr el desarrollo de países empobrecidos. Su presidente, Víctor Omgba, estuvo hoy en Malpica, donde fue recibido por el alcalde, Eduardo Parga; la concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco Gorín, y el teniente y alcalde, Miguel Fernández.

Los representantes municipales valoraron de forma muy positiva la labor solidaria que desarrolla la entidad y expresaron su confianza en la colaboración de los vecinos del municipio para contribuir a ese trabajo. El contenedor de Equus Zebra, de color naranja y unos 300 kilos de capacidad, está situado junto al Centro Cívico. Los vecinos podrán depositar en el recipiente ropa de vestir y del hogar, bolsos, cinturones y juguetes. La oenegé aconseja la utilización de bolsas de basura pequeñas, de hasta 50 litros de capacidad. La ropa debe estar limpia y seca, ya que la que tiene manchas o está húmeda no puede reciclarse. También pide que no se mezclen ropa y calzado o marroquinería en la misma bolsa.

La oenegé coruñesa recupera cada mes unas 40 toneladas de ropa usada. Los textiles son trasladados a la planta de Equus Zebra en el polígono de A Grela, en A Coruña, donde se clasifica y se revaloriza. De esta manera, la de mejor calidad va destinada a la venta en las tiendas de segunda mano que la entidad tiene en la ciudad o a familias necesitadas. La ropa aprovechable es enviada a África para situaciones de emergencia y para proyectos asistenciales de cooperación al desarrollo; la que está deteriorada se vende a empresas de reciclaje para hacer trapos, rellenos para colchonetas y otros productos, y una mínima parte, que es inservible, acaba en el contenedor de basura.

15Xan 2015

Comezaron as obras de pavimentación das rúas As Neves e Esqueiro Os Petóns, incluídas no POS 2014

O investimento supera os 66.000 euros, financiados pola Deputación
540-f-foto

Xa están en marcha as dúas actuacións incluídas no Plan de Obras e Servizos (POS) do 2014 no municipio de Malpica de Bergantiños. Onte comezaron os traballos de pavimentación das rúas As Neves (tramo 2) e Esqueiro Os Petóns (tramo 1), en Seaia, que teñen un orzamento de 66.010 euros. Ata alí desprazáronse o alcalde, Eduardo Parga Veiga, e o concelleiro de Obras, Miguel Fernández Mirás, para facer un seguimento das obras.

 

O outro proxecto incluído no plan que financia a Deputación Provincial da Coruña é o de reforma e adaptación do parque infantil de Malpica, que está xa moi avanzado. As obras consisten na reforma do parque para adaptalo á normativa actual sobre parques infantís, a eliminación de elementos construtivos que poden supoñer certo risco para os usuarios (bordillos, gradas, bancos de fábrica?), a reposición de pavimentos, a substitución da fonte, a reforma dos aseos e a organización das zonas de xogos por idades. Neste sentido, os que poidan ser reutilizados serán restaurados e no resto dos casos colocaranse xogos novos. Ademais, o parque será dotado con mobiliario novo. O orzamento é de 99.792,78 euros.

 

15Xan 2015

Comenzaron las obras de pavimentación de las calles As Neves y Esqueiro Os Petóns, incluidas en el POS 2014

La inversión supera los 66.000 euros, financiados por la Diputación

540-f-foto

Ya están en marcha las dos actuaciones incluidas en el Plan de Obras y Servicios (POS) del 2014 en el municipio de Malpica de Bergantiños. Ayer comenzaron los trabajos de pavimentación de las calles As Neves (tramo 2) y Esqueiro Os Petóns (tramo 1), en Seaia, que tiene un presupuesto de 66.010 euros. Hasta allí se desplazaron el alcalde, Eduardo Parga Veiga, y el concejal de Obras, Miguel Fernández Mirás, para hacer un seguimiento de las obras.


El otro proyecto incluido en el plan que financia la Diputación Provincial de A Coruña es el de reforma y adaptación del parque infantil de Malpica, que está ya muy avanzado. Las obras consisten en la reforma del parque para adaptarlo a la normativa actual sobre parques infantiles, la eliminación de elementos constructivos que pueden suponer cierto riesgo para los usuarios (bordillos, gradas, bancos de fábrica…), la reposición de pavimentos, la sustitución de la fuente, la reforma de los aseos y la organización de las zonas de juegos por edades. En este sentido, los que puedan ser reutilizados serán restaurados y en el resto de los casos se colocarán juegos nuevos. Además, el parque será dotado con mobiliario nuevo. El presupuesto es de 99.792,78 euros.

Página 1 de 3123