Decembro 2014

26Dec 2014

Portos de Galicia derrubará a lonxa vella de Malpica para mellorar o acceso ao porto e ampliar as prazas de aparcamento

O presidente do Ente Público, José Juan Durán, presentou hoxe o proxecto, que tamén inclúe a creación dun espazo de lecer
540-f-foto

Unha vez rematadas as obras de reparación e reforzo do dique, Portos de Galicia acometerá unha nova actuación no porto de Malpica grazas ás xestións realizadas polo alcalde. O presidente do Ente Público, José Juan Durán, anunciou hoxe que o seu departamento procederá á demolición da lonxa vella para mellorar a accesibilidade, ampliar o aparcamento e crear un novo espazo de lecer. José Juan Durán presentou o proxecto acompañado polo deputado autonómico Aurelio Núñez; o alcalde de Malpica, Eduardo Parga; os concelleiros de Obras e Mar, Miguel Fernández e Alfredo Cañizo, e o patrón maior da Confraría de Pescadores, Pedro Pérez. 

 

As obras arrincarán despois do Nadal e estarán listas nun prazo de dous meses. O investimento ascende a 150.000 euros. José Juan Durán explicou que a demolición da lonxa vella, e sobre todo do seu gran beiril, “vai supoñer unha mellora importante na accesibilidade para camións e tráilers ao porto. Dende o punto de vista da operativa portuaria, dende o Ente Público e a Xunta de Galicia interésanos suprimir ese aleiro, que fai moi angosta a entrada”. O espazo que quedará baleiro despois do derrubo permitirá crear unha vintena de prazas de aparcamento para usuarios do porto, pero tamén se creará unha nova área de lecer, con bancos, que permitirá “harmonizar o espazo resultante con outras actuacións que se fixeron no porto de Malpica nos últimos meses”, apuntou o presidente de Portos.

 

A intervención completarase co saneamento e a estabilización do muro. “Creo que se cumpren moitísimos obxectivos: en primeiro lugar, o tema da mellora do acceso e tamén por suposto que haxa máis prazas de aparcamento para os usuarios do porto, e, por suposto, tamén hai que pensar no lecer. Eu creo que esteticamente a zona esta do porto vai saír gañando”, declarou José Juan Durán.

 

O alcalde de Malpica amosouse agradecido pola resposta de Portos de Galicia á súa petición e pola presenza de José Juan Durán na vila para presentar o proxecto. Eduardo Parga destacou a importancia da creación novas prazas de aparcamento e a humanización dos espazos portuarios para a súa utilización por parte de toda a cidadanía. “É unha mellora para o pobo de Malpica, xa que o pobo de Malpica necesita do porto e o porto necesita do pobo de Malpica”, manifestou o alcalde.

 

26Dec 2014

Portos de Galicia derribará la lonja vieja de Malpica para mejorar el acceso al puerto y ampliar las plazas de aparcamiento

El presidente del Ente Público, José Juan Durán, presentó hoy el proyecto, que también incluye la creación de un espacio de ocio

540-f-foto

Una vez terminadas las obras de reparación y refuerzo del dique, Portos de Galicia acometerá una nueva actuación en el puerto de Malpica gracias a las gestiones realizadas por el alcalde. El presidente del Ente Público, José Juan Durán, anunció hoy que su departamento procederá a la demolición de la lonja vieja para mejorar la accesibilidad, ampliar el aparcamiento y crear un nuevo espacio de ocio. José Juan Durán presentó el proyecto acompañado por el diputado autonómico Aurelio Núñez; el alcalde de Malpica, Eduardo Parga; los concejales de Obras y Mar, Miguel Fernández y Alfredo Cañizo, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Pedro Pérez.

Las obras arrancarán después de la Navidad y estarán listas en un plazo de dos meses. La inversión asciende a 150.000 euros. José Juan Durán explicó que la demolición de la lonja vieja, y sobre todo de su gran voladizo, ?va a suponer una mejora importante en la accesibilidad para camiones y tráilers al puerto. Desde el punto de vista de la operativa portuaria, desde el Ente Público y la Xunta de Galicia nos interesa suprimir ese alero, que hace muy angosta la entrada.” El espacio que quedará vacío después del derribo permitirá crear una veintena de plazas de aparcamiento para usuarios del puerto, pero también se creará una nueva área de ocio, con bancos, que permitirá “armonizar el espacio resultante con otras actuaciones que se hicieron en el puerto de Malpica en los últimos meses”, apuntó al presidente de Portos.

La intervención se completará con el saneamiento y la estabilización del muro. “Creo que se cumplen muchos objetivos: en primer lugar, el tema de la mejora del acceso y también por supuesto que haya más plazas de aparcamiento para los usuarios del puerto, y, por supuesto, también hay que pensar en el ocio. Yo creo que estéticamente la zona esta del puerto va a salir ganando”, declaró José Juan Durán.

El alcalde de Malpica se mostró agradecido por la respuesta de Portos de Galicia a su petición y por la presencia de José Juan Durán en la villa para presentar el proyecto. Eduardo Parga destacó la importancia de la creación nuevas plazas de aparcamiento y la humanización de los espacios portuarios para su utilización por parte de toda la ciudadanía. “Es una mejora para el pueblo de Malpica, ya que el pueblo de Malpica necesita del puerto y el puerto necesita del pueblo de Malpica“, manifestó el alcalde.

25Dec 2014

O Centro Cívico acolle unha exposición do Museo do Humor de Fene de homenaxe a Blanco Amor

Na mostra participan 18 ilustradores de primeiro nivel
540-f-foto

Dezaoito ilustradores de primeiro nivel participan na iniciativa “Imaxes EBA. Exposición-homenaxe a Blanco Amor”, promovida polo Museo do Humor de Fene dentro dos actos organizados polo Concello de Fene no ano 2012 ao redor da convocatoria da 30ª edición do Premio de Novela Longa Eduardo Blanco Amor. A mostra pode verse agora no Centro Cívico de Malpica, nos horarios habituais de apertura do edificio pola mañá e pola tarde.

 

A exposición, comisariada polo debuxante Siro López, está estruturada en dous grandes bloques: caricaturas de Blanco Amor e ilustracións relativas a personaxes ou anacos da súa obra. Os debuxantes que participaron no proxecto, de maneira totalmente altruísta, foron Aida Alonso, Almudena Aparicio, Carlos Silvar, Dani Pedrón, Idoia de Luxán, Nachortas, Pablo Otero, Pinto e Chinto, Xan Carpente, Xosé Cobas, Xosé Lois, Siro, Santy Gutiérrez, Michel Casado, Augusto Metztli, Gonzalo Vilas, Jaime Asensi e Miki.

 

25Dec 2014

El Centro Cívico acoge una exposición del Museo del Humor de Fene de homenaje a Blanco Amor

En la muestra participan 18 ilustradores de primer nivel

540-f-foto

Dieciocho ilustradores de primer nivel participan en la iniciativa “Imágenes EBA. Exposición-homenaje a Blanco Amor“, promovida por el Museo del Humor de Fene dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de Fene en el año 2012 alrededor de la convocatoria de la 30ª edición del Premio de Novela Larga Eduardo Blanco Amor. La muestra puede verse ahora en el Centro Cívico de Malpica, en los horarios habituales de apertura del edificio por la mañana y por la tarde.

La exposición, comisariada por el dibujante Siro López, está estructurada en dos grandes bloques: caricaturas de Blanco Amor e ilustraciones relativas a personajes o añicos de su obra. Los dibujantes que participaron en el proyecto, de manera totalmente altruista, fueron Aida Alonso, Almudena Aparicio, Carlos Silvar, Dani Pedrón, Idoia de Luxán, Nachortas, Pablo Otero, Pinto e Chinto, Xan Carpente, Xosé Cobas, Xosé Lois, Siro, Santy Gutiérrez, Michel Casado, Augusto Metztli, Gonzalo Vilas, Jaime Asensi y Miki.

23Dec 2014

O Forno do Forte permanecerá pechado os días 24, 25 e 31 de decembro e o 1 de xaneiro

Este ano a imaxe do tradicional calendario editado polo ecomuseo de Buño é o Forno da Costa, que pode visitarse por primeira vez
540-f-foto

O Ecomuseo do Forno do Forte permanecerá pechado os días 24, 25 e 31 de decembro e o 1 de xaneiro. O resto dos días estará aberto no seu horario habitual, de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 18.00 horas, polo que o complexo situado en Buño segue a ser un interesante destino durante este Nadal para as persoas amantes da artesanía e da etnografía.

 

Os turistas tamén poden visitar este ano, por primeira vez, o Forno da Costa, que vén de ser rehabilitado polo Concello de Malpica coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña. O forno, que se atopaba en bastante bo estado, presentaba necesidades de saneamento do muro dianteiro, de reconstrución da boca, ademais da retirada do engadido no muro. Nun dos cabanotes foi substituída toda a estrutura de madeira, que se atopaba seriamente deteriorada. O pilar de ladrillo cerámico foi suplido por outro acorde ao conxunto, e os muros de mampostería de pedra foron saneados. No segundo cabanote levouse a cabo a reconstrución parcial e saneado dos muros, a reconstrución dun dos pilares e a instalación dun tellado novo. O custe da obra foi de 79.200,01 ?.

 

Precisamente o Forno da Costa é a imaxe do calendario do 2015, que vén de publicar o Ecomuseo do Forno do Forte, coma todos os anos, e que pode conseguirse na propia instalación. Coa rehabilitación deste forno, os tradicionais barrios oleiros de Forno Novo, Mouróns e Costa teñen as súas edificacións recuperadas.

 

23Dec 2014

El Forno do Forte permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero

Este año la imagen del tradicional calendario editado por el ecomuseo de Buño es el Forno da Costa, que puede visitarse por primera vez

540-f-foto

El Ecomuseo del Forno do Forte permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El resto de los días estará abierto en su horario habitual, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, por el que el complejo situado en Buño sigue siendo un interesante destino durante esta Navidad para las personas amantes de la artesanía y de la etnografía.

Los turistas también pueden visitar este año, por primera vez, el Forno da Costa, que acaba de ser rehabilitado por el Ayuntamiento de Malpica con la colaboración de la Diputación Provincial de A Coruña. El horno, que se encontraba en bastante buen estado, presentaba necesidades de saneamiento del muro delantero, de reconstrucción de la boca, además de la retirada del añadido en el muro. En uno de los alpendres fue sustituida toda la estructura de madera, que se encontraba deteriorada de forma seria. El pilar de ladrillo cerámico fue suplido por otro acorde al conjunto, y los muros de mampostería de piedra fueron saneados. En el segundo alpendre se llevó a cabo la reconstrucción parcial y saneado de los muros, la reconstrucción de uno de los pilares y la instalación de un tejado nuevo. El coste de la obra fue de 79.200,01 ?.

Precisamente el Forno da Costa es la imagen del calendario del 2015 que acaba de publicar el Ecomuseo del Forno do Forte, como todos los años, y que puede conseguirse en la propia instalación. Con la rehabilitación de este horno, los tradicionales barrios alfareros de Forno Novo, Mouróns y Costa tienen sus edificaciones recuperadas.

22Dec 2014

“É fundamental seguir aprendendo”, destaca Diego Calvo na clausura dos cursos de Servizos Sociais

O presidente da Deputación e o alcalde apostan por manter a colaboración entre ámbalas institucións de cara ao vindeiro ano
540-f-foto

“É fundamental seguir aprendendo cousas todos os días”, díxolles Diego Calvo aos participantes nos cursos de xardinería e cociña organizados pola Concellería de Servizos Sociais de Malpica. O presidente da Deputación Provincial da Coruña asistiu hoxe ao acto de clausura, no que se mostrou moi satisfeito cos resultados das accións formativas e no que puido comprobar tamén a excelente acollida que tiveron entre os participantes.

 

Tanto Diego Calvo coma Eduardo Parga, alcalde de Malpica, apostaron por manter a colaboración entre ámbalas institucións de cara ao vindeiro ano. Nese sentido, o alcalde destacou que as achegas da Deputación permiten poñer en marcha actividades e programas de formación moi necesarios, “e que nós apoiamos porque cremos neles”, asegurou Eduardo Parga.

 

No acto de clausura tamén interviu a concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco Gorín, que agradeceu a presenza do presidente da Deputación. Entre as autoridades asistentes tamén se encontraban os concelleiros Miguel Fernández e Alfredo Cañizo. En representación da Asociación Integro, que se encargou de impartir as actividades formativas, participou o seu presidente, Adolfo López Baña, que puxo ao Concello de Malpica como exemplo polas súas políticas sociais, “porque pensa nas persoas que o necesitan”, manifestou.

 

Nos cursos de xardinería e cociña, destinados a persoas con diversidade funcional e a maiores, participaron un total de 37 persoas.

 

O alcalde de Malpica agasallou a Diego Calvo cunha placa e un pin do Concello, que o presidente da Deputación colocou xa na solapa. Ao presidente de Integro fíxolle entrega dunha peza de barro de Buño en agradecemento polo éxito das accións formativas. Os dous levaron como recordo tamén unha selección de fotografías.

 

 

22Dec 2014

?Es fundamental seguir aprendiendo

El presidente de la Diputación y el alcalde apuestan por mantener la colaboración entre ambas instituciones de cara al próximo año

540-f-foto

“Es fundamental seguir aprendiendo cosas todos los días”, les dijo Diego Calvo a los participantes en los cursos de jardinería y cocina organizados por la Concejalía de Servicios Sociales de Malpica. El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña asistió hoy al acto de clausura, en el que se mostró muy satisfecho con los resultados de las acciones formativas y en el que pudo comprobar también la excelente acogida que tuvieron entre los participantes.

Tanto Diego Calvo como Eduardo Parga, alcalde de Malpica, apostaron por mantener la colaboración entre ambas instituciones de cara al próximo año. En ese sentido, el alcalde destacó que las aportaciones de la Diputación permiten poner en marcha actividades y programas de formación muy necesarios, “y que nosotros apoyamos porque creemos en ellos”, aseguró Eduardo Parga.

En el acto de clausura también intervino la concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco Gorín, que agradeció la presencia del presidente de la Diputación. Entre las autoridades asistentes también se encontraban los concejales Miguel Fernández y Alfredo Cañizo. En representación de la Asociación Integro, que se encargó de impartir las actividades formativas, participó a su presidente, Adolfo López Baña, que puso al Ayuntamiento de Malpica como ejemplo por sus políticas sociales, “porque piensa en las personas que lo necesitan”, manifestó.

En los cursos de jardinería y cocina, destinados a personas con diversidad funcional y a mayores, participaron un total de 37 personas.

El alcalde de Malpica obsequió a Diego Calvo con una placa y un pin del Concello, que el presidente de la Diputación se colocó en la solapa. Al presidente de Integro le hizo fíxolle entrega de una pieza de barro de Buño en agradecimiento por el éxito de las acciones formativas. Los dos llevaron como recuerdo también una selección de fotografías.

21Dec 2014

O presidente da Deputación asistirá mañá á clausura dos cursos organizados pola Concellería de Servizos Sociais

Un total de 37 persoas participaron nos obradoiros de xardinería e cociña
540-f-foto

O presidente da Deputación Provincial da Coruña, Diego Calvo, asistirá mañá á clausura dos cursos de cociña e xardinería organizados pola Concellería de Servizos Sociais de Malpica. A concelleira, Marisol Blanco Gorín, destacou que as actividades, destinadas a persoas con diversidade funcional e da terceira idade, tiveron moi boa acollida, en gran parte debido ao seu carácter práctico. En total formáronse 37 persoas, que mañá recibirán os seus diplomas nun acto está previsto para as 12.30 horas no Centro Cívico.

 

O curso de xardinería que se levou a cabo en Malpica non só permitiu mellorar a formación de algúns dos alumnos e alumnas que xa participaran anteriormente no de Buño, senón que tamén fixo posible o acondicionamento de dúas áreas axardinadas no centro de saúde e no Centro Cívico. Esta iniciativa, subvencionada pola Deputación, dirixiuse a persoas con diversidade funcional, que foron formadas pola Asociación Íntegro en tres sesións semanais durante un mes.

 

A Asociación Íntegro impartiu tamén os cursos de cociña saudable, un deles dirixido a maiores e o outro, a persoas con diversidade funcional. Neste caso foron dúas sesións semanais para cada grupo dende o 11 de novembro ata o 18 deste mes de decembro, subvencionadas tamén polo organismo que preside Diego Calvo.

 

21Dec 2014

El presidente de la Diputación asistirá mañana a la clausura de los cursos organizados por la Concejalía de Servicios Sociales

Un total de 37 personas participaron en los talleres de jardinería y cocina

540-f-foto

El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo, asistirá mañana a la clausura de los cursos de cocina y jardinería organizados por la Concejalía de Servicios Sociales de Malpica. La concejala, Marisol Blanco Gorín, destacó que las actividades, destinadas a personas con diversidad funcional y de la tercera edad, tuvieron muy buena acogida, en gran parte debido a su carácter práctico. En total se formaron 37 personas, que mañana recibirán sus diplomas en un acto está previsto para las 12.30 horas en el Centro Cívico.

El curso de jardinería que se llevó a cabo en Malpica no solo permitió mejorar la formación de algunos de los alumnos y alumnas que ya habían participado anteriormente en el de Buño, sino que también hizo posible el acondicionamiento de dos áreas ajardinadas en el centro de salud y en el Centro Cívico. Esta iniciativa, subvencionada por la Diputación, se dirigió a personas con diversidad funcional, que fueron formadas por la Asociación Íntegro en tres sesiones semanales durante un mes.

La Asociación Íntegro impartió también los cursos de cocina saludable, uno de ellos dirigido a mayores y el otro, a personas con diversidad funcional. En este caso fueron dos sesiones semanales para cada grupo desde el 11 de noviembre hasta el 18 de este mes de diciembre, subvencionadas también por el organismo que preside Diego Calvo.

Página 1 de 3123