Xullo 2014

26Xul 2014

O Concello de Malpica organiza para a vindeira fin de semana a XVI Cocedura Tradicional no Forno do Forte de Buño

Coincidindo coa Mostra da Olería, a Concellería de Turismo repetirá un proceso centenario de elaboración das pezas de barro
540-f-foto

A Concellería de Turismo de Malpica prepara para a vindeira fin de semana unha nova edición, a número 16, da Cocedura Tradicional no Forno do Forte de Buño. O proceso centenario de elaboración das pezas de barro comezará o día 2, ás 11.00 horas, coa carga do forno. O prendido será ás 15.00 horas, e xa a última hora da tarde, aproveitando a calor, celebrarase a Festa da Carroa, outra tradición que vai unida á cocedura tradicional. A descarga do forno será o domingo 3, a partir das 11.00 horas.

 

O concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo, destacou a importancia de reproducir unha parte tan importante do proceso de elaboración da olería como é a cocción tal e como se facía en Buño polo menos dende o século XVII. <Intentamos que a Cocedura Tradicional se faga como se fixo sempre>, sinalou. Para conseguilo, todo o proceso, no que participarán veciños e artesáns de Buño, estará supervisado polo oleiro Antonio Pereira, <O Rulo>.

 

Olas, ánforas, porróns? Arredor de 2.000 pezas serán colocadas con sumo coidado no Forno do Forte o sábado pola mañá. Unha vez cargado o forno, a bóveda será tapada con <cachos>, que axudan a manter a calor. O prendido será ás 15.00 horas, e nese momento entrará en escena a <muller dos fumes> para alimentar o forno con toxo ata que acade a temperatura idónea, que se sitúa arredor dos 1.000 graos. E despois será a quenda dos atizadores, que terán a misión de manter a temperatura ata que remate a cocción, unhas catro horas despois. A a calor acumulada aproveitarase para asar as sardiñas, que se servirán acompañado con pan e viño na Festa da Carroa, a partir das 21.00 horas. De feito, a cocedura nestes fornos comunitarios era, antigamente, unha festa.

 

As pezas que se descarguen o domingo do Forno do Forte serán comercializadas cunha etiqueta na que se garante que foron elaboradas de xeito artesanal.

 

26Xul 2014

El Concello de Malpica organiza para el próximo fin de semana la XVI Cocedura Tradicional en el Forno do Forte de Buño

Coincidiendo con la Mostra da Olería, la Concejalía de Turismo repetirá un proceso centenario de elaboración de las piezas de barro

540-f-foto

La Concejalía de Turismo de Malpica prepara para el próximo fin de semana una nueva edición, la número 16, de la Cocedura Tradicional en el Forno do Forte de Buño. El proceso centenario de elaboración de las piezas de barro comenzará el día 2, a las 11.00 horas, con la carga del horno. El encendido será a las 15.00 horas, y ya a última hora de la tarde, aprovechando el calor, se celebrará la Fiesta de la Carroa, otra tradición que va unida a la cocedura tradicional. La descarga del horno será el domingo 3, a partir de las 11.00 horas.
El concejal de Turismo, Alfredo Cañizo, destacó la importancia de reproducir una parte tan importante del proceso de elaboración de la olería como es la cocción tal y como se hacía en Buño por lo menos desde el siglo XVII. <Intentamos que la Cocedura Tradicional se haga como se hizo siempre>, señaló. Para conseguirlo, todo el proceso, en el que participarán vecinos y artesanos de Buño, estará supervisado por el oleiro Antonio Pereira, <O Rulo>.
Olas, ánforas, porróns… Alrededor de 2.000 piezas serán colocadas con sumo cuidado en el Forno do Forte el sábado por la mañana. Una vez cargado el horno, la bóveda será tapada con <cachos>, que ayudan a mantener el calor. El encendido será a las 15.00 horas, y en ese momento entrará en escena la <mujer de los humos> para alimentar el horno con tojo hasta que consiga la temperatura idónea, que se sitúa alrededor de los 1.000 grados. Y después será el turno de los <atizadores>, que tendrán la misión de mantener la temperatura hasta que finalice la cocción, unas cuatro horas después. El calor acumulado se aprovechará para asar las sardinas, que se servirán acompañadas con pan y vino en la Fiesta de la Carroa, a partir de las 21.00 horas. De hecho, la cocedura en estos hornos comunitarios era, antiguamente, una fiesta.
Las piezas que se descarguen el domingo del Forno do Forte serán comercializadas con una etiqueta en la que se garantiza que fueron elaboradas de manera artesanal.

25Xul 2014

O Concello de Malpica decide ampliar o obradoiro Pintar na Rúa ante o éxito da actividade

O día 28 tamén se porá en marcha o taller de danza moderna. En ámbolos obradoiros hai prazas libres
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños decidiu prorrogar durante dúas semanas máis o obradoiro Pintar na Rúa ante o éxito da actividade, na que participaron nos últimos 15 días un total de vinte nenos e nenas. Os que quedaron en lista de agarda e todos os que se anoten ata o luns, incluído, poderán participar na segunda fase da experiencia, que arrincará o mesmo día 28.

 

O taller, impartido polas artistas Paula Fraile e Roberta Venanzi, vai dirixido a nenos e nenas de 6 a 14 anos de idade. Os rapaces poderán completar o traballo realizado nos últimos días nos muros exteriores do Centro Cívico, nos que o cemento está a ser substituído por un enorme e colorido mural co mar e a pesca como temas de inspiración. As pintoras están moi satisfeitas coa resposta dos rapaces e rapazas e coa súa implicación no proxecto malia as súas cortas idades, e a mesma satisfacción existe por parte da Concellería de Cultura de Malpica. De feito, a súa titular, Noelia Freijeiro, non descarta ampliar a iniciativa a outros espazos públicos da vila, na que xa se levou a cabo hai anos unha experiencia semellante de adecentamento de muros e medianeiras con pinturas artísticas.

 

Os nenos e nenas que queiran participar neste novo obradoiro poden acudir o luns 28 ao Centro Cívico antes das 11 da mañá, hora prevista para o inicio da actividade. As sesións teñen dúas horas de duración, de luns a venres, e no caso de choiva están previstas actividades alternativas, tamén de carácter artístico, no Centro Cívico.

 

O luns tamén se porá en marcha o obradoiro de danza moderna, no que os participantes practicarán hip hop e model jazz. O taller terá dúas semanas de duración, do 28 de xullo ao 8 de agosto, e celebrarase no auditorio do Centro Cívico de 11.00 a 13.00 horas, de luns a venres. Esta actividade vai destinada a nen@s e moz@s de 6 a 17 anos de idade, que se repartirán en dous grupos de 12 alumnos como máximo cada un.

 

25Xul 2014

El Concello de Malpica de Bergantiños decide ampliar el taller Pintar na Rúa ante el éxito de la actividad

El día 28 también se pondrá en marcha el taller de danza moderna. En ambos hay plazas libres

540-f-foto

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños decidió prorrogar durante dos semanas más el taller Pintar na Rúa ante el éxito de la actividad, en la que participaron en los últimos 15 días un total de veinte niños y niñas. Los que quedaron en lista de espera y todos los que se anoten hasta el lunes, incluido, podrán participar en la segunda fase de la experiencia, que arrancará el mismo día 28.
El taller, impartido por las artistas Paula Fraile y Roberta Venanzi, va dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años de edad. Los chavales podrán completar el trabajo realizado en los últimos días en los muros exteriores del Centro Cívico, en los que el cemento está siendo sustituido por un enorme y colorido mural con el mar y la pesca como temas de inspiración. Las pintoras están muy satisfechas con la respuesta de los chavales y chavalas y con su implicación en el proyecto a pesar de sus cortas edades, y la misma satisfacción existe por parte de la Concellería de Cultura de Malpica. De hecho, su titular, Noelia Freijeiro, no descarta ampliar la iniciativa a otros espacios públicos de la villa, en la que ya se llevó a cabo hace años una experiencia semejante de adecentamiento de muros y medianeras con pinturas artísticas.
Los niños y niñas que quieran participar en este nuevo obradoiro pueden acudir el lunes 28 al Centro Cívico antes de las 11 de la mañana, hora prevista para el inicio de la actividad. Las sesiones tienen dos horas de duración, de lunes a viernes, y en el caso de lluvia están previstas actividades alternativas, también de carácter artístico, en el Centro Cívico.
El lunes también se pondrá en marcha el obradoiro de danza moderna, en el que los participantes practicarán hip hop y model jazz. El taller tendrá dos semanas de duración, del 28 de julio al 8 de agosto, y se celebrará en el auditorio del Centro Cívico de 11.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. Esta actividad va destinada a niñ@s y jóvenes de 6 a 17 años de edad, que se repartirán en dos grupos de 12 alumnos como máximo cada uno.

El lunes también se pondrá en marcha el obradoiro de danza moderna, en el que los participantes practicarán hip hop y model jazz. El taller tendrá dos semanas de duración, del 28 de julio al 8 de agosto, y se celebrará en el auditorio del Centro Cívico de 11.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. Esta actividad va destinada a niñ@s y jóvenes de 6 a 17 años de edad, que se repartirán en dos grupos de 12 alumnos como máximo cada uno.

24Xul 2014

ANUNCIO

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE 1 XEFE BRIGADA AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.
540-f-foto

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 337/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de 1 Xefe?Brigada Incendios:

NOME E APELIDOS

 

 

BLANCO TOURIÑO, MARUXA

 

APTA

 

COUSILLAS VIGO, NEREA

 

APTA

 

MARTINEZ OANES, KEVIN

 

APTO

 

 

 Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 10:00 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal) – Buño.

 

———————————————————————————————————

 

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE UN (1)  PEON-CONDUCTOR AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

 

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 339/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de1 PEÓN-CONDUCTOR ( Brigada Incendios):

 

1 PEÓN ?CONDUTOR (APTOS)

 

NOME E APELIDOS

 

 

CURES MARTELO, MARCOS MANUEL 

 

APTO

 

FERNANDEZ VILA, ALEJANDRO

 

APTO

 

LISTA CEAN, RICARDO

 

APTO

 

OANES MENDEZ, JULIA

 

APTA

 

PARGA PEREZ, ADRIAN

 

APTO

 

PONCE MARTINEZ, LUIS

 

APTO

 

REMUIÑAN GARCÍA, MANUEL POMPILIO

 

APTO

 

 ROEL ROMAY, YAGO

 

APTO

 

 

Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 10:30 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal) – Buño.

 

——————————————————————————

 

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE DOUS ( 2 ) PEÓNS AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

 

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 338/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de 2 peóns ?Brigada Incendios:

 

NOME E APELIDOS

 

 

BALSEIRO CAAMAÑO, IVÁN

 

APTO

 

COTELO MUÑOZ, JUAN MANUEL

 

APTO

 

CURES MARTELO, MARCOS MANUEL 

 

APTO

 

FERNANDEZ VILA, ALEJANDRO

 

APTO

 

GOMEZ SUAREZ, BERNABÉ 

 

APTO

 

LISTA CEAN, RICARDO

 

APTO

 

NUÑEL FERREIRO, ADRIAN

 

APTO

 

PARGA PEREZ, ADRIAN

 

APTO

 

PONCE MARTINEZ, LUIS

 

APTO

 

REMUIÑAN GARCÍA, MANUEL POMPILIO

 

APTO

 

 ROEL ROMAY, YAGO

 

APTO

 

VARELA ABELENDA, DAVID

 

APTO

 

Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 11:30 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal)- Buño.

24Xul 2014

ANUNCIO

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE 1 XEFE BRIGADA AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

540-f-foto

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 337/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de 1 Xefe?Brigada Incendios:

NOME E APELIDOS

 

BLANCO TOURIÑO, MARUXA

APTA

COUSILLAS VIGO, NEREA

APTA

MARTINEZ OANES, KEVIN

APTO

 

 Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 10:00 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal) – Buño.

———————————————————————————————————

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE UN (1)  PEON-CONDUCTOR AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 339/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de1 PEÓN-CONDUCTOR ( Brigada Incendios):

1 PEÓN ?CONDUTOR (APTOS)

NOME E APELIDOS

 

CURES MARTELO, MARCOS MANUEL 

APTO

FERNANDEZ VILA, ALEJANDRO

APTO

LISTA CEAN, RICARDO

APTO

OANES MENDEZ, JULIA

APTA

PARGA PEREZ, ADRIAN

APTO

PONCE MARTINEZ, LUIS

APTO

REMUIÑAN GARCÍA, MANUEL POMPILIO

APTO

 ROEL ROMAY, YAGO

APTO

 

Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 10:30 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal) – Buño.

——————————————————————————

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DE DOUS ( 2 ) PEÓNS AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA.

De conformidade co sinalado na base 9ª, e unha vez realizada a Proba de aptitude físcia indicada en resolución de alcaldía nº 338/2014, póla presente FAISE PÚBLICA A RELACIÓN DE APTOS no procedemento de selección convocado polo Concello para a contratación de 2 peóns ?Brigada Incendios:

NOME E APELIDOS

 

BALSEIRO CAAMAÑO, IVÁN

APTO

COTELO MUÑOZ, JUAN MANUEL

APTO

CURES MARTELO, MARCOS MANUEL 

APTO

FERNANDEZ VILA, ALEJANDRO

APTO

GOMEZ SUAREZ, BERNABÉ 

APTO

LISTA CEAN, RICARDO

APTO

NUÑEL FERREIRO, ADRIAN

APTO

PARGA PEREZ, ADRIAN

APTO

PONCE MARTINEZ, LUIS

APTO

REMUIÑAN GARCÍA, MANUEL POMPILIO

APTO

 ROEL ROMAY, YAGO

APTO

VARELA ABELENDA, DAVID

APTO

Convócase aos aspirantes anteriormente indicados á realización da ENTREVISTA sinalada nas bases, o martes día 29 de xullo, ás 11:30 horas na Casa do Oleiro ? Lugar A Camposa (ao lado do Centro Comarcal)- Buño.

23Xul 2014

Malpica vólcase co ultratrail solidario polo Camiño dos Faros

O xoves 24 durante toda a tarde desenvolveranse actividades culturais previas á saída dos participantes
540-f-foto

Malpica non só vai ser o punto de partida do ultratrail solidario polo Camiño dos Faros, senón que será tamén o escenario de toda unha tarde de actividades nas que está implicada a sociedade local. Xa dende primeira hora empezará a crearse ambiente, pero o groso do programa desenvolverase a partir das 19.30 horas, coa recepción dos representantes da Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas (Fegerec) e do medio cento de corredores que farán toda ou unha parte da ruta de 203 quilómetros que une Malpica con Fisterra pola costa.

 

Este é o programa de actividades do xoves 24 de xullo:

 

19.30 h. Recepción de corredores e representantes do Fegerec no Centro Cívico

 

19.45 h. Explicación básica do Camiño dos Faros e do Ultratrail

 

20.00 h. Proxección do vídeo O Camiño dos Faros.

 

20.30 h. Animación con zumba no palco cedido pola organización do Nordestazo (frente ao Leño).

 

21.30 h. Sardiñada ofrecida pola asociación O Camiño dos Faros

 

22.00 h. Monólogo de Pedro Brandariz

 

23.00 h. Concerto da Traskiband

 

23.45 h. Paseo cos corredores ata o porto.

 

24.00 h. Saída do Ultratrail neutralizada con corredores e membros de Fegerec polo porto e O Caldeirón ata o paseo marítimo, onde se dará a saída para os 50 corredores que intentarán chegar a Fisterra polo Camiño dos Faros en menos de 48 horas.

 

A chegada a Fisterra está prevista para o sábado 26 ás 21.00 horas. Esta edición piloto terá un carácter solidario, de xeito que os participantes precisan apoio mercándolles os quilómetros que van percorrer ao prezo simbólico de 1 euro. O diñeiro que se recaude destinarase integramente ao programa de asistencia sanitaria que Fegerec desenvolve en Galicia para mellorar a saúde do colectivo de persoas afectadas por enfermedades raras e crónicas.

 

23Xul 2014

Malpica se vuelca con el Ultratrail solidario por el Camino de los Faros

El jueves 24 durante toda la tarde se desarrollarán actividades culturales previas a la salida de los participantes

540-f-foto

Malpica no sólo va a ser el punto de partida del ultratrail solidario por el Camino de los Faros, sino que será también el escenario de toda una tarde de actividades en las que está implicada la sociedad local. Ya desde primera hora empezará a crearse ambiente, pero el grueso del programa se desarrollará a partir de las 19.30 horas, con la recepción de los representantes de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) y del medio centenar de corredores que harán toda o una parte de la ruta de 203 kilómetros que une Malpica con Fisterra por la costa.


Este es el programa de actividades del jueves 24 de julio:

19.30 h. Recepción de corredores y representantes de Fegerec en el Centro Cívico
19.45 h. Explicación básica del Camino de los Faros y del Ultratrail
20.00 h. Proyección del vídeo O Camiño dos Faros.
20.30 h. Animación con zumba en el palco cedido por la organización  del Nordestazo (frente al Leño).
21.30 h. Sardiñada ofrecida por la asociación O Camiño dos Faros
22.00 h. Monólogo de Pedro Brandariz
23.00 h. Concierto de la Traskiband
23.45 h. Paseo con los corredores hasta el puerto.
24.00 h. Salida del Ultratrail neutralizada con corredores y miembros de Fegerec por el puerto y O Caldeirón hasta el paseo marítimo, donde se dará la salida para los 50 corredores que intentarán llegar a Fisterra por el Camino de los Faros en menos de 48 horas.
La llegada a Fisterra está prevista para el sábado 26 a las 21.00 horas. Esta edición piloto tendrá un carácter solidario, de manera que los participantes precisan apoyo comprándoles los kilómetros que van a recorrer al precio simbólico de 1 euro. El dinero que se recaude se destinará íntegramente al programa de asistencia sanitaria que Fegerec desarrolla en Galicia para mejorar la salud del colectivo de personas afectadas por enfermedades raras y crónicas.

21Xul 2014

Materializado o derribo da vella unitaria de Aldeola para iniciar a construción da escola infantil de Malpica

As obras teñen un prazo de execución de oito meses
540-f-foto

A antiga escola unitaria de Aldeola, na parroquia malpicá de Cerqueda, xa non existe. Hoxe pola mañá materializouse o derribo para deixar paso a unha nova e necesaria infraestrutura que viña sendo reclamada polos veciños e veciñas de Malpica dende hai anos: a escola infantil. A obra, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), é froito do convenio asinado o ano pasado polo alcalde, Eduardo Parga, e a conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. O Consorcio Galego de Igualdade e Benestar adxudicou os traballos á empresa Atlántica de Construcción y Medio Ambiente, S. L. por un importe de 354.175 euros. O prazo de execución é de oito meses.

 

A escola infantil de Malpica contará con 3 unidades, polo que dará cabida a 41 nenos e nenas de cero a tres anos de idade. O novo edificio terá dúas plantas. Na baixa estarán as aulas, un espazo de usos múltiples, cociña e aseo; mentres que na planta alta emprazaranse a sala de profesores, o despacho de dirección e unha zona de xogos.

 

21Xul 2014

Materializado el derribo de la vieja unitaria de Aldeola para iniciar la construcción de la escuela infantil de Malpica

Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses

540-f-foto

La antigua escuela unitaria de Aldeola, en la parroquia malpicana de Cerqueda, ya no existe. Hoy por la mañana se materializó el derribo para dejar paso a una nueva y necesaria infraestructura, reclamada desde hace años por los vecinos y vecinas de Malpica: la escuela infantil. La obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), es fruto de un convenio firmado el año pasado por el alcalde, Eduardo Parga, y la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. El Consorcio Galego de Igualdade e Benestar adjudicó los trabajos a la empresa Atlántica de Construcción y Medio Ambiente, S. L. por un importe de 354.175 euros. El plazo de ejecución es de ocho meses.

La escuela infantil de Malpica contará con 3 unidades, por lo que dará cabida a 41 niños y niñas de cero a tres años de edad. El nuevo edificio tendrá dos plantas. En la baja estarán las aulas, un espacio de usos múltiples, cocina y aseo; mientras que en la planta alta se ubicarán la sala de profesores, el despacho de dirección y una zona de juegos.

Página 1 de 41234