Abril 2015

30Abr 2015

Malpica será a sede da xornada reivindicativa do Día da Inclusión

Representantes do Concello e da Asociación Íntegro presentaron o programa para o vindeiro 8 de maio
540-f-foto

A Asociación Íntegro celebrará en Malpica o Día da Inclusión, que este ano leva por lema “A inclusión das persoas con diversidade funcional (discapacidade)”. A xornada do 8 de maio reunirá a cinco entidades da provincia (Ambar, Adisbismur, A Creba, A Misela e Avante Val do Dubra, así como os alumnos e alumnas de 5º e 6º cursos do CEIP Milladoiro, que realizarán unha marcha reivindicativa pola vila que rematará coa lectura dun manifesto diante da Casa do Pescador e un xantar de convivencia.

 

“Reivindicaremos os dereitos das persoas con diversidade funcional, sobre todo o dereito á inclusión, a participar en actividades de todo tipo e en igualdade de condicións que os demais”, explicou Noelia Barreira, terapeuta ocupacional de Íntegro na presentación da iniciativa, que tivo lugar hoxe pola mañá no Centro Cívico de Malpica. Para o presidente de Íntegro, Adolfo López Baña, o 8 de maio é ?un día importante? porque son moitos os cidadáns ?que non saben o que é a inclusión. Aínda temos que conseguir a integración en moitos ámbitos, pero queremos loitar tamén pola inclusión porque é a porta de entrada na sociedade das persoas con diversidade funcional?.

 

O Concello de Malpica estivo representado no acto polos concelleiros Marisol Blanco e Miguel Fernández e polo alcalde, Eduardo Parga, que agradeceu á Asociación Íntegro a elección de Malpica como sede do Día da Inclusión e asegurou que “para nós todas as persoas somos iguais”.

 

Os actos conmemorativos do Día da Inclusión comezarán ás 11.00 horas coa recepción dos participantes, que iniciarán a marcha reivindicativa unha hora máis tarde. O percorrido, dun quilómetro de lonxitude, rematará coa lectura do manifesto elaborado conxuntamente polas entidades participantes. A xornada reivindicativa, pero tamén festiva, continuará cun xantar e música pola tarde.

 

30Abr 2015

Malpica será la sede de la jornada reivindicativa del Día de la Inclusión

Representantes del Ayuntamiento y de la asociación Íntegro presentaron el programa para el próximo 8 de mayo

540-f-foto

La Asociación Íntegro celebrará en Malpica el Día de la Inclusión, que este año lleva por lema “La inclusión de las personas con diversidad funcional (discapacidad)”. La jornada del 8 de mayo reunirá a cinco entidades de la provincia (Ambar, Adisbismur, A Creba, A Misela y Avante Val do Dubra, así como los alumnos y alumnas de 5º y 6º cursos del CEIP Milladoiro, que realizarán una marcha reivindicativa por la villa que terminará con la lectura de un manifiesto delante de la Casa del Pescador y un almuerzo de convivencia.

?Reivindicaremos los derechos de las personas con diversidad funcional, sobre todo el derecho a la inclusión, a participar en actividades de todo tipo y en igualdad de condiciones que los demás”, explicó Noelia Barreira, terapeuta ocupacional de Íntegro en la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar hoy por la mañana en el Centro Cívico de Malpica. Para el presidente de Íntegro, Adolfo López Baña, el 8 de mayo es “un día importante” porque son muchos los ciudadanos “que no saben lo que es la inclusión. Aun tenemos que conseguir la integración en muchos ámbitos, pero queremos luchar también por la inclusión porque es la puerta de entrada en la sociedad de las personas con diversidad funcional”.

El Ayuntamiento de Malpica estuvo representado en el acto por los concejales Marisol Blanco y Miguel Fernández y por el alcalde, Eduardo Parga, que agradeció a la Asociación Íntegro la elección de Malpica como sede del Día de la Inclusión y aseguró que “para nosotros todas las personas somos iguales”.

Los actos conmemorativos del Día de la Inclusión comenzarán a las 11.00 horas con la recepción de los participantes, que iniciarán la marcha reivindicativa una hora más tarde. El recorrido, de un kilómetro de longitud, terminará con la lectura del manifiesto elaborado conjuntamente por las entidades participantes. La jornada reivindicativa, pero también festiva, continuará con un almuerzo y música por la tarde.


27Abr 2015

O Concello de Malpica pagou aos provedores en 36,83 días no primeiro trimestre

O importe total das operacións aboadas foi de 258.806 euros
540-f-foto

En cumprimento do establecido na Disposición adicional primeira da Lei Orgánica 9/2013 de Control da Débeda Comercial, procédese a dar publicidade á información relativa ao período medio de pago desta entidade  correspondente ao  1º trimestre do exercicio 2015, calculado consonte ao establecido no RD 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a  metodoloxía do cálculo do período medio de pago a provedores.

DATOS IDENTIFICATIVOS DO INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO:

Código Corporación Local: 11-15-043-AA-000

 

Nome corporación local: Malpica de Bergantiños

 

Exercicio : 2015

 

Período: Primeiro trimestre

RATIO DE OPERACIÓNS PAGADAS:                                           9,75 días

 

IMPORTE DAS OPERACIÓNS PAGADAS:                                   258.806,26

 

RATIO DE OPERACIONS PENDENTES DE PAGO:                     57,17 días

 

IMPORTE DAS OPERACIONES PENDENTES DE PAGO:           344.428,51

 

PERIODO MEDIO DE PAGO DA ENTIDADE:                               36,83 DIAS

 

 

27Abr 2015

El Ayuntamiento de Malpica pagó a los proveedores en 36,83 días en el primer trimestre

El importe total de las operaciones abonadas fue de 258.806 euros

540-f-foto

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013 de Control de la Deuda Comercial, se procede a dar publicidad a la información relativa al periodo medio de pago de esta entidad correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2015, calculado conforme a lo establecido en el RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PERIODO MEDIO DE PAGO:
Código Corporación Local: 11-15-043-AA-000
Nombre corporación local: Malpica de Bergantiños
Ejercicio: 2015
Periodo: Primer trimestre

RATIO DE OPERACIONES PAGADAS:                                           9,75 días

IMPORTE DE LAS OPERACIONES PAGADAS:                              258.806,26

RATIO DE OPERACIONS PENDIENTES DE PAGO:                       57,17 días

IMPORTE DE LAS OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO:       344.428,51

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LA ENTIDAD:                              36,83 DIAS25Abr 2015

Representantes dun Grupo de Acción Costeira de Rumanía visitan Malpica para aprender das experiencias locais

A expedición, integrada por 32 membros de confrarías e agrupacións de pescadores, está a estudar distintas iniciativas en Cataluña e Galicia
540-f-foto

Representantes do Grupo de Acción Costeira (GAC) do Delta do Danubio, en Rumanía, incluíron Malpica no programa de visitas que están a facer a distintas vilas pesqueiras de Cataluña e Galicia coa finalidade de aprender das experiencias locais. O alcalde, Eduardo Parga, e o tenente de alcalde, Miguel Fernández, recibiron e acompañaron ao grupo, integrado por 32 persoas que forman parte de confrarías ou agrupacións de pescadores do GAC do Delta do Danubio.

 

En Rumanía están arrincando agora este tipo de programas, e o proxecto que se leva a cabo nesa zona en concreto inclúe un apartado formativo dentro do cal se enmarcan as visitas a Cataluña e Galicia, segundo explicou o xerente do GAC-3 Costa da Morte, Guillermo González, que exerce como guía dos visitantes. Na xornada malpicá (onte estiveron en Camariñas) puideron comprobar como se organizan e traballan nas redeiras, as aplicacións artesanais que realizan e tamén outros proxectos desenvolvidos con fondos do GAC, como Malpica, o mar de Sisargas, unha tenda de efectos navais ou unha taberna. ?Para eles é moi interesante ver que tipo de proxectos se poden facer, como se pode diversificar?, sinalou Guillermo González. O traballo coas redes interesoulles especialmente polas posibles aplicacións que poidan ter no Delta do Danubio, onde teñen pesca fluvial. A expedición rumana tomou, ademais, boa nota da experiencia de traballo complementario que realizan o GAC e o GDR, que comparten sede no Centro Comarcal de Buño.

 

O xerente do GAC-3 destacou que para a Costa da Morte tamén resultan moi proveitosas este tipo de visitas, tanto pola promoción que supoñen para os proxectos desenvolvidos como pola posibilidade de establecer contactos con outras rexións e países para intercambios futuros ou experiencias conxuntas.

 

25Abr 2015

Representantes de un Grupo de Acción Costera de Rumanía visitan Malpica para aprender de las experiencias locales

La expedición, integrada por 32 miembros de cofradías y agrupaciones de pescadores, está estudiando distintas iniciativas en Cataluña y Galicia

540-f-foto

Representantes del Grupo de Acción Costera (GAC) del Delta del Danubio, en Rumanía, incluyeron Malpica en el programa de visitas que están haciendo a distintas villas pesqueras de Cataluña y Galicia con la finalidad de aprender de las experiencias locales. El alcalde, Eduardo Parga, y el teniente de alcalde, Miguel Fernández, recibieron y acompañaron al grupo, integrado por 32 personas que forman parte de cofradías o agrupaciones de pescadores del GAC del Delta del Danubio.

En Rumanía están arrancando ahora este tipo de programas, y el proyecto que se lleva a cabo en esa zona en concreto incluye un apartado formativo dentro del cual se enmarcan las visitas a Cataluña y Galicia, según explicó el gerente del GAC-3 Costa da Morte, Guillermo González, que ejerce como guía de los visitantes. En la jornada malpicana (ayer estuvieron en Camariñas) pudieron comprobar como se organizan y trabajan en las rederas, las aplicaciones artesanales que realizan y también otros proyectos desarrollados con fondos del GAC, como Malpica, o mar de Sisargas, una tienda de efectos navales o una taberna. “Para ellos es muy interesante ver qué tipo de proyectos se pueden hacer, como se puede diversificar”, señaló Guillermo González. El trabajo con las redes les interesó especialmente por las posibles aplicaciones que puedan tener en el Delta del Danubio, donde tienen pesca fluvial. La expedición rumana tomó, además, boa nota de la experiencia de trabajo complementario que realizan el GAC y el GDR, que comparten sede en el Centro Comarcal de Buño.

El gerente del GAC-3 destacó que para la Costa da Morte también resultan muy provechosas este tipo de visitas, tanto por la promoción que suponen para los proyectos desarrollados como por la posibilidad de establecer contactos con otras regiones y países para intercambios futuros o experiencias conjuntas.

23Abr 2015

Clausurado un novo curso de xardinería para persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión

Os alumnos e alumnas realizaron as prácticas nos xardíns de Cambre
540-f-foto

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, e a concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco, clausuraron hoxe o curso de xardinería impartido na parroquia de Cambre para persoas con diversidade funcional e/ou en risco de exclusión. No acto de entrega de diplomas tamén estivo representada a asociación Íntegro, que se encargou da formación. Os 10 alumnos, 7 homes e 3 mulleres, recibiron coñecementos teóricos e realizaron as prácticas en dúas zonas axardinadas de Cambre, a que está situada xunto á escola e ao parque infantil e a da praza da igrexa, que ofrecen un aspecto totalmente renovado con plantas axeitadas ao entorno e á época e unha base de grava de ladrillo de Buño, un material que se está estendendo ás distintos espazos verdes do municipio.

 

O curso, organizado polo Concello de Malpica en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña, permitirá mellorar as posibilidades de inserción laboral dos e das participantes, como lembrou o alcalde, Eduardo Parga. Os asistentes amosáronse moi satisfeitos coa formación recibida, ao tempo que foron moi críticos cos autores do roubo de 12 plantas do xardín, que xa foron repostas e que os obrigou a facer un esforzo extra para ter os xardíns a punto para o último día do curso.

 

A concelleira Marisol Blanco, pola súa banda, animou aos alumnos e alumnas a seguir preparándose. Neste sentido, o Concello de Malpica leva impartidos entre o ano pasado e este un total de tres cursos de xardinería, que, ademais de formar a persoas con moitas dificultades de inserción laboral, permitiron acondicionar áreas verdes en Buño, Malpica e agora en Cambre.

 

23Abr 2015

Clausurado un nuevo curso de jardinería para personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión

Los alumnos y alumnas realizaron las prácticas en los jardines de Cambre

540-f-foto

El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, y la concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco, clausuraron hoy el curso de jardinería impartido en la parroquia de Cambre para personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión. En el acto de entrega de diplomas también estuvo representada la asociación Íntegro, que se encargó de la formación. Los 10 alumnos, 7 hombres y 3 mujeres, recibieron conocimientos teóricos y realizaron las prácticas en dos zonas ajardinadas de Cambre, la que está situada junto a la escuela y al parque infantil y la de la plaza de la iglesia, que ofrecen un aspecto totalmente renovado, con plantas adecuadas al entorno y a la época y una base de grava de ladrillo de Buño, un material que se está extendiendo a las distintos espacios verdes del municipio.

El curso, organizado por el Ayuntamiento de Malpica en colaboración con la Diputación Provincial de A Coruña, permitirá mejorar las posibilidades de inserción laboral de los y de los participantes, como recordó el alcalde, Eduardo Parga. Los asistentes se mostraron muy satisfechos con la formación recibida, al tiempo que fueron muy críticos con los autores del robo de 12 plantas del jardín, que ya fueron repuestas y que los obligó a hacer un esfuerzo extra para tener los jardines a punto para el último día del curso.

La concejala Marisol Blanco, por su banda, animó los alumnos y alumnas a seguir preparándose. En este sentido, el Ayuntamiento de Malpica lleva impartidos entre el año pasado y este un total de tres cursos de jardinería, que, además de formar a personas con muchas dificultades de inserción laboral, permitieron acondicionar áreas verdes en Buño, Malpica y ahora en Cambre.

22Abr 2015

O Día do Ritmo reunirá este sábado en Malpica a preto de douscentos nenos e nenas de varios concellos

A exhibición incluirá aeróbic infantil e ximnasia rítmica
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños celebrará este sábado o Día do Ritmo, no que participarán preto de douscentos nenos e nenas de varios municipios. Nos últimos anos dende o goberno municipal estase a promocionar o exercicio físico en todos os sectores da poboación, e nas idades infantís fíxose un gran esforzo para poder poñer en marcha as modalidades de aeróbic e ximnasia rítmica, ademais de desenvolver a psicomotricidade e o ritmo. Pero ademais de difundir a práctica destas actividades involucrando a diferentes entidades, o Concello de Malpica promove dende hai 12 anos a organización dun evento que permite darlles difusión e que, ao mesmo tempo, convértese nun escenario no que as alumnas e os alumnos demostran o aprendido durante o curso.

 

O Día do Ritmo celebrarase no polideportivo municipal de 11.00 a 14.00 horas. Na exhibición participarán 33 alumnos e alumnas da Escola Municipal de Malpica, e o resto, ata os preto de douscentos asistentes, serán convidados doutros concellos. O Concello de Malpica conta coa colaboración do Club Deportivo Costa Bergantiñá na organización do evento, no que tamén colaboran Gadis Híper de Carballo, Deporte en Idade Escolar da Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.

 

22Abr 2015

El Día del Ritmo reunirá este sábado en Malpica a cerca de doscientos niños y niñas de varios ayuntamientos

La exhibición incluirá aeróbic infantil y gimnasia rítmica

540-f-foto

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños celebrará este sábado el Día del Ritmo, en el que participarán cerca de doscientos niños y niñas de varios municipios. En los últimos años desde el gobierno municipal está promocionándose el ejercicio físico en todos los sectores de la población, y en las edades infantiles se hizo un gran esfuerzo para poder poner en marcha las modalidades de aeróbic y gimnasia rítmica, además de desarrollar la psicomotricidad y el ritmo. Pero además de difundir la práctica de estas actividades involucrando a diferentes entidades, el Ayuntamiento de Malpica promueve desde hace 12 años la organización de un evento que permite darles difusión y que, al mismo tiempo, se convierte en un escenario en el que las alumnas y los alumnos demuestran lo aprendido durante el curso.

El Día del Ritmo se celebrará en el polideportivo municipal de 11.00 a 14.00 horas. En la exhibición participarán 33 alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Malpica, y el resto, hasta los cerca de doscientos asistentes, serán invitados de otros ayuntamientos. El Ayuntamiento de Malpica cuenta con la colaboración del Club Deportivo Costa Bergantiñá en la organización del evento, en el que también colaboran Gadis Hiper de Carballo, Deporte en Edad Escolar de la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

Página 1 de 212