Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Venres 16°
13°
Sábado 16°
Domingo 18°
12°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. ACTUALIDADE
  3. Novas
  4. A corporación municipal aproba un orzamento de 4.897.559,63 € para este ano

30Mai 2016

A corporación municipal aproba un orzamento de 4.897.559,63 € para este ano

O Concello de Malpica disporá este ano dun orzamento de 4.897.559,63 euros tras a súa aprobación por parte do pleno da corporación. As previsións de ingresos aumentan un 7,51% debido, fundamentalmente, ao incremento do IBI por novas altas e regularizacións catastrais. No seguinte cadro reflíctese o estado de ingresos.

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE
1 Impostos directos 1.511.793,47
2 Impostos indirectos 24.410,02
3 Taxas e outros ingresos 727.763,21
4 Transferencias correntes 1.855.855,61
5 Ingresos patrimoniais 2.788,65
6 Enaxenación de investimentos reais 0
7 Transferencias de capital 554.798,49
8 Activos financeiros 50.000
9 Pasivos financeiros 170.150,18
TOTAL   4.897.559,63

 

A contía dos pasivos financeiros corresponde exclusivamente ao PAI 2016 (Plan de Aforro e Investimento). Unha parte do mesmo destinarase a amortizar a totalidade da débeda do Concello de Malpica (46.409,77 €), e o resto, á realización de investimentos (123.740,41 €).

Polo que se refire aos gastos, o orzamento increméntase un 20,86 % con respecto ao ano pasado. O principal aumento está nos investimentos reais a o principal descenso, nos pasivos financeiros debido á amortización da totalidade da débeda existente con entidades financeiras. O estado de gastos previsto é o seguinte.

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE
1 Gastos de persoal 1.618.448,60
2 Gastos en bens correntes e servizos 1.903.925,96
3 Gastos financeiros 2.030
4 Transferencias correntes 218.108,13
6 Investimentos reais 1.058.637,17
7 Transferencias de capital 0
8 Activos financeiros 50.000
9 Pasivos financeiros 46.409,77
TOTAL   4.897.559,63

 

Os gastos de persoal mantéñense e aumentan os de bens correntes e servizos debido en boa parte aos servizos de recollida e tratamento de residuos, asistencia social primaria, alumeado público, abastecemento de auga potable e administración xeral. Tamén suben as transferencias correntes nun 43,86 % debido á achega que ten que facer o Concello de Malpica á Xunta de Galicia para os gastos de mantemento da escola infantil de Cerqueda.